Rosenvængets Villakvarter


Rosenvængets Villakvarter leg. I slutningen af 1800-tallet flytte til Rosenvænget for at dyrke naturen, familielivet og havudsigten

Intro

Rosenvænget på Østerbro i København kaldes Danmarks ældste villakvarter. Hofvinhandler og kaptajn i livjægerkorpset Mozart Waagepetersen udstykkede i 1860'erne området til villaer. Han byggede selv en villa i 1872 på Rosenvængets Allé 32...

Rosenvænget på Østerbro i København kaldes Danmarks ældste villakvarter. Hofvinhandler og kaptajn i livjægerkorpset Mozart Waagepetersen udstykkede i 1860'erne området til villaer. Han byggede selv en villa i 1872 på Rosenvængets Allé 32. Den var ligesom flere af de andre villaer i italiensk stil. Der blev lagt skrappe servitutter på grundene. Kvarteret skulle blive ved at være fint. Derfor skulle man undgå overbebyggelse af grundene, som det kunne ses på brokvartererne. Kvarteret er med tiden blevet væsentligt mindre og forandret. Waagepetersens egen villa blev revet ned i 2006. ''På landet ved vandet'' Både det bedre borgerskab og tidens fremmeste kunstnere flyttede i sidste halvdel af 1800-tallet ”på landet” i Rosenvænget. De ville dyrke den romantiske natur, familielivet og havudsigten. Der hvor Strandboulevarden løber i dag, var der dengang åben strand. Også industriborgerskabet tog kvarteret til sig, og mange af tidens ypperste arkitekter tegnede de store villaer. H.C. Andersen boede indtil sin død i 1875 i Rosenvænget hos grossererfamilien Melchior. I digtet ”Rolighed” fra 1872 beskriver han Rosenvænget. Første vers lyder: Det gamle Kjøbenhavn groer over Volden, Det kneiser ungt ud mod de aabne Søer, Hvor „Rosenvænget“ naaer til Øresund, Og Konstner-Navne lyse ud i Verden.