Rosenhaven


Publikum i Odense Folketeater.


Scenebillede. Odense Folketeater. Kulissen forestiller banegården.


Interiør. Odense Folketeater. Publikum og orkester.


Postkort. Odense Å. Folketeatret.


Postkort, bruntonet.


Forlæg til Postkort. Odense Folketeater


Forlæg til postkort. Restaurant "Rosenhaven" (Folketeatret), facade mod Filosofgangen.

Intro

Teaterhuset på Filosofgangen har i over 100 år været kulturelt midtpunkt for odenseanerne.

Her lå fra 1895 Odense Sommerteater, som kort efter blev til Odense Folketeater. Teatret havde nemlig fået tilladelse til at køre forestillinger året rundt. Foran teatret lå en restaurationshave, hvor publikum om sommeren fik musikalsk underholdning til serveringen. Det var her restaurationen “Rosenhaven” blev bygget.

Fra slusen ved Munke Mose sejlede der dampbåde til Fruens Bøge. Sejlturene var meget populære, og det var dem, der gav inspiration til en af Danmarks mest folkekære sange.

Sejle op ad åen”Sejle op ad åen, sejle nedad igen”. Den kender vi alle sammen. Men det er de færreste, som ved, at den handler om sejladsen på Odense Å. Den blev sunget første gang i 1895 på Odense Sommerteater. Teksten er skrevet af Lauritz Stephan, og melodien komponeret af teatrets dirigent Emilius Carl Wilhelmi. Sangen gik dog for en tid i glemmebogen. Men i 1930’erne blev den til gengæld udødeliggjort: Den blev brugt i et potpourri på “Lorry” i København, og kronprins Frederik, senere kong Frederik den 9., foreslog at den skulle spilles til fodboldkampe.

Til bal i Fruens Bøge
I 1840 blev Fruens Bøge åbnet for offentligheden, og folk valfartede dertil - især når der var bal. Derfor fandt kvikke hoveder i 1882 på at indsætte dampbåde. Den første var “Kvik”, og den blev snart fulgt af “Pilen”, “Odin” og “Sct. Alban”. Sejladserne startede ved Slusen i Munke Mose, og de blev utroligt populære. Ballerne blev arrangeret af den meget stilige forening “Skovforeningen”, og reglerne for at deltage var strikse: Borgerskabet mødte op i deres stiveste puds, de dansende skulle bære handsker, og der var f.eks. ingen adgang for tjenestepiger. Fra 1911 til 1952 kunne man også køre med sporvogn til Fruens Bøge.

Rosenhaven og teatret beslaglægges
I besættelsens sidste år blev hele foretagendet beslaglagt af tyskerne. Bygningerne blev brugt til soldaterhjem, og der blev opsat et skilt, hvor der med store bogstaver stod “Deutches Haus”. Da befrielsen kom, rettede odenseanerne det selvfølgelig hurtigt til “Deutsche aus”. Bygningerne blev herefter bl.a. brugt af Røde Kors til russiske flygtninge. I 1948 åbnede Folketeatret igen. Nu var det ombygget til en biograf, som fik kælenavnet “Flodbio”. Biografen lukkede i 1995, og bygningerne blev til “Teaterhuset”. Her holder Børneteatret Skægspire og Den Fynske Opera nu til.

ÅfartenEfter 1. Verdenskrig var der ikke rigtigt længere gang i ballerne i Fruens Bøge, og Skovforeningen blev opløst i 1932. Men også i dag er det populært at sejle med Åfarten ud til Fruens Bøge. I dag hedder bådene “H.C. Andersen”, “Riborg Voigt”, “Benedikt” og “Aladdin IV”.

I Fruens Bøge kan man holde picnic på Engen, hvor der tit er forskellige arrangementer. Eller man kan gå en tur ved Skovsøen, der blev udgravet i 1928 som et beskæftigelsesprojekt. Desuden kan man stadigvæk fornøje sig med mad og drikke på Carlslund, der er det eneste, som er tilbage af de oprindeligt fem traktørsteder. Og landbygningsmuseet Den Fynske Landsby ligger tæt på Fruens Bøge.