Rosenfeldt Gods


Rosenfeldt.


Rosenfeldt set fra haven.


Rosenfeldt.

Intro

Rosenfeldt Gods blev grundlagt i 1774 af storkøbmanden Reinhard Iselin. Han kaldte det Rosenfeldt efter den by i Sydtyskland, hvor hans slægt stammede fra. Godsets ottekantede gårdsanlæg blev opført af Iselin, mens hovedbygningen er fra 1868-70.

De seks gamle avlsbygninger fra 1777 står endnu og danner rammen om en ottekantet gårdsplads. Bygningerne er tegnet i klassicistisk stil af arkitekt C. J. Zuber (1736-1802).

Det var egentlig også meningen, at Zuber skulle have opført et hovedhus til avlsbygningerne, men det blev aldrig en realitet. I stedet fungerede bygningen i anlæggets nord-østlige hjørne som hovedbygning. I 1868-1870 blev der endeligt bygget en hovedbygning, hvor den fra starten havde været projekteret. Hovedbygningen blev bygget i stilen ny-renæssance med H. Sibbern som arkitekt.

Både avlsbygningerne hovedbygning er fredede ligesom bøgehækkene og linnealleerne i haveanlægget samt gårdsanlæggets gitterport mod sydvest.


Henrik Steffens Sibbern (1826-1901) var murer og derefter uddannet på kunstakademiet som arkitekt. Hans arbejder spænder vidt. Han har tegnet alt fra kirker og til nogle af de allerførste byggeforeningshuse på Amager og i Nyboder.

Henrik Christopher Glahn (1850-1931) var tømrermester og uddannet som arkitekt fra kunstakademiet i 1877. Hans hovedvirke var på Lolland, Falster og det sydlige Sjælland. Han står bag Stensby Kirke ved Vordingborg (1890-1891), sygehusene i Nykøbing Falster (1893) og i Maribo (1894) samt sukkerfabrikken i Sakskøbing (1909-1910).

Christian Joseph Zuber (1736-1802) er en dansk arkitekt, som er uddannet både i Wien og på kunstakademiet i København. Han har blandt andet stået bag herregården Moesgård ved Århus.


De sidste år har der været afholdt fødevarefestival på godset, kaldet kulinarisk Rosenfeldt. Det er den første weekend i september, at godset lægger jord til diverse boder med salg af lækre råvarer og smukt kunsthåndværk.


Halvøen Knudshoved Odde og Knudshoved hører under Rosenfeldt Gods. Det er et naturbeskyttelsesområde, og i 1992 blev der af Danmarks Naturfredningsforening, Storstrøms Amt og Rosenfeldt Gods tinglyst en fredningsaftale af området.


1774-1781 Reinhard Iselin
1781-1803 Anna Elisabeth Iselin gift Calmette
1803 Jens Lind
1803-1805 Frederik Hoppe
1805-1809 Rasmus Lange/Frederik Hastrup
1809-1844 Frederik Hastrup
1844-1871 Oscar O'Neill Oxholm
1871-1882 Adelaide Marie O'Kelly gift Oxholm
1882-1914 Carl Arthus George O'Neill Oxholm
1914-1935 Sophie Marguerite von Bech gift Oxholm
1935-1949 Oscar Ludvig Fritz Adolf O'Neill Oxholm
1949-1991 Elsa Sonja Sigrid Oxholm gift Tillisch
1991- Oscar Peter Oxholm Tillisch