Rosenborg Slot


Rosenborg Slot, 1. Rosenborg Slot, 1


Rosenborg Slot, 2. Rosenborg Slot, 2


Rosenborg Slot, 3. Rosenborg Slot, 3


Rosenborg Slot, 4. Rosenborg Slot, 4

Intro

Slottets historie går tilbage til 1606. Her opførte Christian den Fjerde et lysthus i sin nye park, Kongens Have. I dag står Rosenborg som en flot repræsentant for Christian den Fjerdes mange bygningsværker...

Slottets historie går tilbage til 1606. Her opførte Christian den Fjerde et lysthus i sin nye park, Kongens Have. I dag står Rosenborg som en flot repræsentant for Christian den Fjerdes mange bygningsværker. Det er opført i nederlandsk renæssancestil af blandt andre arkitekterne Bertel Langes og Hans van Steenwinckels. Rosenborg blev brugt som bolig frem til 1710, da slottet blev rammen om de kongelige samlinger. Allerede i 1658 var kostbarheder fra andre slotte blevet flyttet til Rosenborg. Ikke mindst havde Christian den Femte flyttet scepter, rigssværd og kongens andre regalier fra København Slot. Rosenborg blev åbnet for offentligheden i 1838. ''Kongens mystiske musikanter'' I 1634 fik Christian den Fjerde besøg af den franske gesandt grev d’Avaux. Greven var udsendt af Ludvig den Trettende. Under samtalen med D’Avaux gjorde Christian den Fjerde et diskret tegn. Ud af skjulte åbninger i gulvene strømmede musik fra kongens musikanter, som spillede og sang i etagen under salen. Var historien sand, eller var der pyntet på den? Gåden om grevens audiens på Rosenborg blev først løst flere århundreder senere. Der var ingen spor af installationerne, og der var usikkerhed om, hvor i slottet episoden havde fundet sted. Først da skatkamrene blev udvidet i 2005, fandt håndværkerne tre lydkanaler, der førte op til Christian den Fjerdes vinterstue. Kanalerne er blevet genåbnet, og et par gange om året bliver der spillet koncert med skjulte musikanter. ''Som søskende vi dele'' Anne of Denmark blev født i 1574 og var Christian den Fjerdes storesøster. De to søskende tilbragte deres tidlige barndom sammen og havde efter sigende et nært forhold til hinanden. De holdt kontakten, også efter at hun i 1590 blev gift med James den Sjette af Skotland (senere James den Første af England og Irland). Bror og søster delte blandt andet en stærk interesse for musik og arkitektur. Flere berømte arkitekter og kunstnere arbejdede for dem begge. Inigo Jones arbejdede først for Christian den Fjerde i Danmark og senere i England for Dronning Anne, hvor han lavede iscenesættelser til kongelige fester. Senere stod kunstneren for kostbare udbygninger af Somerset House, der var dronningens bolig i London, og Queen Annes House i Greenwich, som er et af de vigtigste byggerier fra perioden. Jones var tilsyneladende med til at binde de to kongehuse sammen. Han var med den engelske delegation, der i 1604 tog til Danmark for at deltage i prins Christians barnedåb. Kong James var drengens gudfar, og ved dåben skænkede han Christian den Fjerde den engelske hosebåndsorden. Den er det stærkeste symbol på de tætte forbindelser mellem Danmark og Storbritannien, det kongelige giftermål skabte. Ordenen kan i dag beundres i skatkammeret på Rosenborg – som den ældste af sin art i verden.