Ronæsbro Dampmølle


Ronæsbro Dampmølle 1858-ca.1885. I baggrunden Fønsvang og Fønsvang Mølle .


Brandtaksation for Ronæsbro Dampmølle 1858

Intro

Ronæsbro Dampmølle blev opført her 1858 og stod indtil ca.1885.

Ronæsbro Dampmølle var opført 1858 af Wedellsborg gods.
Møllen lå umiddelbart overfor Ronæsbro Købmandsgård.
Møllen pumpede vand ud fra Fønsvang-inddæmningen og drev en mølle til formaling af korn.
Det berettes, at stormfloden 1872 beskadigede møllen, der fortsat var i drift indtil ca. 1885. Sidste brandtaksation 1877.
I Middelfart Avis d. 18. november 1872 fortælles det, at møllersvenden Vilhelm Andersen forsøgte ar redde sig på noget tømmer, drev over til Føns kirke, hvor han forsvandt i vandet.
Idag er der ingen synlige rester af møllebygningen.
På billedet ses endvidere Fønsvang vindmølle (opført 1862) og gården Fønsvang.