Ronæs


Ronæsbro. Brugsforening og Fyns Andels Foderstof. Gamborg Fjord.

Intro

Ronæ er nævnt først gang1308 i formen Roteness. Forleddet er måske oprindeligt en form af navneordet rot, som betyder rod. Efterleddet er ’-næs’, der betyder stort kystfremspring.