Romsøgården Byen Romsø


Romsøgården / Byen Romsø. Foto Finn Grandt-Nielsen.


Romsøgården / Byen Romsø. Tvillingegårdene set fra skolelodden. Foto : Museumsinspektør Holger Rasmussen Odense Bys Museer


Romsøgården / Byen Romsø. Foto Finn Grandt-Nielsen

Intro

Romsøgården - sammen med skolen kaldet "byen", Romsø. Gården var før englænderkrigene "minihollænderi". Nu feriebolig under Hverringe.

Romsøgården, Romsø. Øen var forpagtet af Hverringe 1527-42 og igen fra 1581 samt endelig købt 1604. Romsøgården blev etableret senest 1650. Før englænderkrigen var bygningerne på 91 fag bindingsværk og den havde en besætning på 40 køer. Den havde hestetrukken smørkærne.
De mest kendte forpagtere var Didrich Petersen, hvis kone kom fra minihollænderiet på Sprogø og Jochum Friderich Hintzpeter fra Meklenborg.
Gården brændte 20.10.1735, blev genopbygget, men ødelagt igen under englænderkrigen. Efter genopbygning senest 1817 var gården et dobbelt bolsted med 2 fæstere. 1844 var de 2 stuehuse bygget sammen, og efter forskellige udvidelser beskrives gården i 1937 som "lige lavet fint i Stand".
Den gamle overfart til Romsø fandtes ved "Trøjborg" vest for gården.


Kirsten Kruse Hansen: Romsø, Munkebo 1991, især 10-14 - Byen.
Finn Grandt-Nielsen : Hollænderfamilier på Sprogø og Romsø. Personalhistorisk Tidsskrift 2004, 1 - 35.
Finn Grandt-Nielsen : En mecklenborgsk "Hollænder" på Romsø. Cartha 2003/2004, 35 - 50.