Romsø


Romsø. Bog af Kirsten Kruuse Hansen.


Romsø.


Romsø. Postbådens ankomst. Foto : Herdis og Hermann Jacobsen Kerteminde

Intro

Romsø. Smukt naturområde under Hverringe siden 1604.

Romsø skal betyde øen med et opdyrket areal i skoven. Navnet er fra middelalderen, men så gammel bebyggelse kendes ikke - ligesom dådyrene heller ikke nævnes før midt i 1600-årene (af Arent Bentsen). Hverringe forpagtede øen første gang i 1537 og købte den fra Kronen (staten) i 1604. En gård med "minihollænderi" blev etableret senest o. 1650 og et dobbelthus til skovopsynsmænd opført 1756. Englænderkrigen (1807-14) betød et kraftigt afbræk i alle øens forhold. I 1816 blev skaderne opgjort af ejeren og den seneste gårdfæster. "Alle på Romsø før krigen værende bygninger var aldeles borte. Der fandtes ved vores nærværelse på øen nu ingen dyr (dådyrene blev dog ikke prissat). Der var hugget og bortført træer svarende til 3.543 læs brænde. Der manglede indhegning ... og driftstab ...- alt ialt 44.414 rigsbankdaler", (heraf brændet alene over halvdelen).
Det ser ud til, at øen først er blevet genbefolket efter skadesopgørelsen.
I nyere tid har især fyrområdet (siden 1869) præget øen. Men efter fyrets flytning til Romsø Tue (1973) og landbrugets nedlæggelse er alle huse sommerboliger, og øen bærer præg af behersket turisme udenfor jagtsæsonen og dådyrenes "hærgen" hele året.


Kirsten Kruuse Hansen : ROMSØ 1991. Med henvisninger.