Rollotårnet


Rollotårnet


Rollotårnet på Møllebakken


Rollotårnet


Rollotårnet sprænges 26/5 1950


Hvad har Thorvald Stauning og Rollo tilfælles? Jo, de kommer fra Faxe! Her gengivet i bladtegneren Carl Jensens streg.


Rollotårnet blev et vartegn


Entrebillet, 1938.

Intro

Rollotårnet blev opført i Faxe Kalkbrud i 1938 af en gruppe borgere i Faxe, der drømte om et vartegn for stedet og et udsigtstårn med udsyn over et unikt landskab. I 1950 blev tårnet sprængt i luften, og nu er der ingen spor af det legendariske tårn, der engang knejsede her.

I 1938 fik læge J.P. Rasmussen den idé, at man kunne opføre et udsigtstårn på Møllebakken, der var det højeste punkt på Faxe kalkbakke.
Møllebakken var dengang beliggende et stykke øst for byen ude i det vi i dag kender som Faxe Kalkbrud.

Opførelsen blev arrangeret som et projekt, hvor Fonden til afholdelse af Høst- og Folkefester i Faxe indgik i en kontrakt med Faxe Kalkbrud om leje af det nødvendige areal.

En kreds af borgere stillede garanti for et lån i banken af de nødvendige midler og murermester Marius Petersen opførte tårnet på kun 3 måneder, således at J.P. Rasmussen allerede d. 13. august 1938 kunne holde en indvielsestale for Rollotårnet, som det kom til at hedde. Begivenheden blev festligholdt med flag, kanonsalut og lurblæsning.

Rollotårnet var 25 meter højt og 5 meter i diameter.


Hvorfor hed tårnet "Rollotårnet", kan man undrende spørge?

Rollo var en dansk viking, der var født i Fakse midt i 800-tallet. Vikingefærd og plyndringstogter bragte Rollo til både England og Frankrig.
Rollo blev stamfader til den engelske kongeslægt, og i Frankrig blev han kristnet og døbt i 912.
Under navnet Robert, levede han til sin død i 933 som Hertug af Normandiet.

Rollo eller Robert ligger i en sakrofag på venstre sideaf hovedaltret i domkirken i Rouen i Frankrig.

Rollo har sat sig mange spor på Faxe-egnen.


Rollotårnet blev besøgt af mange turister efter sin indvielse.

Frk. Ellen Andersen på Kalkbrudsvej solgte adgangsbiletter til tårnet, men i 1944 beslaglagde den tyske værnemagt tårnet til udkigspost og det måtte ikke anvendes af offentligheden. Dr. Rasmussen begærede ved brev til politimesteren i St. Heddinge erstatning for tabt indtægt - Udvalget for ekstraordinære industriarbejder tildelte 4. september 1944 Frk. Andersen en erstatning på kr. 150 for 3 måneder og "Tårnet" en erstatning for manglende indtægt på kr. 1800,- for resten af året 1944.

Allerede 11. august 1949 opsagde Kalkbrudet kontrakten om lån af arealet til tårnet. Her startede så en veritabel brevkrig mellem de involverede parter og Faxe Kalkbrud. Der var folkeligt oprør mod at Rollotårnet skulle have så kort et liv, og det blev forsøgt at påvirke beslutningen ved at indkalde til borgermøde om sagen.

Beslutningen blev trods mange skriftlige henvendelser til Kalkbrudets bestyrelse og møde om sagen ikke ændret. Faxeborgerne syntes, at Kalkbrudet ikke tog hensyn til lokalbefolkningens ønsker om at bevare deres vartegn, mens kalkbrudet på sin side fastholdt sin ret til at få fjernet Rollotårnet.

Sagen endte med at fondsbestyrelsen for Faxe Høst- og folkefest nægtede at nedrive tårnet, hvorfor dette arbejde blev foretaget af Kalkbrudets egne folk mod betaling.

Rollotårnet sprængtes den 26. maj 1950 kl. 13.02