Rolles mølle

Intro

Møllen menes grundlagt som vandmølle i 1553 af KONG CHRISTIAN den 3. Hvis dette er rigtigt, har Kongen ifølge kronens skøder køber Rolles Mølle i 1578 ved mageskifte af Iver Vind til Grunnet, Klarupgård, Nørholm og Torupgård.

I 1610 var Thomas Nielsen møller på stedet, og i 1636-37 blev møllen grundig repareret da den var ret forfalden. Dette skete ifølge Koldinghus Lens regnskab på Kronens bekostning. I 1660 nedbrændte møllen fuldstændigt under svenskekrigene; Las Nielsen nævnes da som møller. I 1664 står følgende anført i Andst Herreds Tingbog: " Rolles Mølle udi krigstiden afbrændt og er ganske øde - findes intet på stedet" Hans Iversen skulle iflg. markbogen have stedet efter 1664-65, men muligvis var det først Iver Tullesen, Skanderup, der siden fik fæste på møllen, som rigtig fik den igang igen. det var Ivar Tullesen´s hustru Anna og svigersøn Søren Pedersen, der siden overtog fæstet. I 1715 blev der foretaget reparationer på grund af skade ved vandflod på mølle-huset, det blev forstærket med svært tømmer. Dette omtales i Ribe Amts Årbog 1963. I 1716 bliver Heinrich Rowert møller. Han gifter sig med Søren Pedersens enke. 1726-27 flyttes toldgrænsen, og den kommer da til at gå lige forbi Rolles Mølle. I 1735 får Poul Jepsen fra Skanderup fæste på møllen. Han ægter Heinrich Rowert´s datter. Ved folketællingen i 1787 har Poul Thomsen fra Lejrskov Rolles mølle. Ved udskiftning og efter brand på flere gårde i Lunderskov i 1779 overtager Poul Thomsen yderlig en halv-gård i Lunderskov, og ved forskellige mageskifter fik han jorden samlet i nærheden af møllen.

Rolles Møllegård med de efterhånden 13 tdr. hartkorn var et af sognets største landbrug, og det blev af Poul Thomsen afhændet i 1881 til svigersønnen C. P. Fuglsang, som i 1886 måtte lade det hele gå på tvangsauktion. Møllen blev så købt af C.A. Balslev - bispesøn fra Ribe. I 1900 måtte kreditforeningen overtage møllen. I 1901 overtog H.P. Jørgensen den, og han solgte den igen i 1907 til P.A. Poulsen, der efter en mislykket handel frasolgte en ejendom - Gelballe Vestergård. I 1914 solgtes Rolles Mølle til Niels. J. Nielsen, og mølleriet blev opgivet i 1925. I møllens storhedstid i slutningen af det 19. århundrede var det tillige sigteri og der formaledes hvedemel og gryn. der hørte 102 ha. til møllen. I 1936 var arealet 68,5 ha. I nærheden af møllen er der oprettet adskillige fiskedamme. Niels J. Nielsen solgte møllen ca. 1948 til Niels H. Nielsen fra Vorbasse. derefter ejedes den af J. Moes, og senere W. Gurvig der havde en betydelig avls-besætning Charolais--kvæg på møllegården. I dag ejes den af Birthe og Jørn Gregersen som har produktion af juletræer og flagstænger af træ.