Rolfsted


Postkort med motivet: Rolfsted Købmandsforretning. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening


Rolfsted Mejeri og Brugsforening. Mejeriet blev nedlagt 1963, Brugsforeningen i 1969. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening


Postkort: Landevejen mod Rolfsted før den blev asfalteret. Billedet tilhører Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Intro

Rolfsted (Rolsted) er nævnt første gang 1328 i formen Rolstath. Forleddet er snarere mandsnavnet ’Roald’ end mandsnavnet ’Rolf’, som tidligere antaget. Efterleddet er ’-sted’, der oprindelig betyder ’stå, ståen’, men i forbin