Roldgade


Roldgyde set mod nord Siden af købmand S C Jørgensens hus.

Intro

Tidligere benævnt Roldgyde. Roldgyde er et gammelt navn, det stammer oprindelig fra den rullebro eller vindebro, som ved gadens sydende førte over Østerå. I 1926 foreslog beboere i gaden, at gadens navn blev ændret til Asylgade, 1847-1911 lå der et børneasyl i sydenden af Roldgyde/Skomagergade.

''Asylgade'' Navneforslaget Asylgade blev afvist, og det efterfølgende år foreslog beboerne, at gaden skulle benævnes Roldgade, det forslag imødekom Byrådet den 21. marts 1927. (Kilde: Aalborg byrådsforhandlinger C-18-1926)