Roebanen Haarby-Assens


Bag disse træer er roebanens nedgravede forløb


Roebanens forløb set mod øst

Intro

Forløbet af banen, der bragte sukkerroer til fabrikken i Assens, ses stadig visse steder i landskabet

Gennem hele 1900tallet var sukkerroeproduktionen væsentlig for Haarbys bønder. Gennem mange år leverede bønderne roer til saftstationen, der lå, hvor rutebilstationen er i dag. Som navnet antyder, omdannede stationen roerne til saft, som pumpedes gennem rør de 16 km til Assens, mens roeaffaldet lagdes ud langs Haarby Å, hvorfor brinkerne nord for Storkesten stadig er lettere forhøjet. Rørledningen nedlagdes og erstattedes af en smalsporet bane som fra oktober til januar kørte roer i døgndrift, indtil den nedlagdes i 1960.