Rodsteenseje


Rodsteenseje var fra 1817-1835 ejet af Christian Magnus von Voss, der var en frivol libertiner, som brugte meget tid med egnens levemænd. Han blev skildret under navnet baron Sonnenthal i St. St. Blichers novelle ”Fjorten Dage i Jylland”.

Intro

Rodsteenseje er en herregård syd for Odder. Den kendes fra 1400-tallet under navnet Hovedstrupgaard, men fik sit nuværende navn af Jens Rodsteen efter overtagelsen i 1674. Han opførte også hovedbygningen i 1681. Herregården gik i 1700-tallet tre gange i arv til de foregående ejeres døtre.

''Historien om'' Rodsteenseje hed oprindeligt Hovedstrupgaard og var i 1400-tallet ejet af Laurids Truidsen. Fra slutningen af 1400-tallet var den ejet af slægten Steen indtil Else Steens mand, Oluf Brockenhuus, afstod herregården i en byttehandel med kongen. Efter Karl Gustavkrigene (1657-1660) måtte kongen overlade det danske adelige gods i Skåne til den svenske konge. Rigshofmester Joachim Gersdorff, og derefter hans arvinger, fik som erstatning bl.a. Aakær slot i 1661 og Hovedstrupgaard i 1674. Jens Rodsteen var gift med arvingen Sophie Amalie Gersdorff, og han gav herregården navnet Rodsteenseje. Han tjente i flåden og kæmpede bl.a. i Søslaget i Køge Bugt i 1677 under Skånske Krig (1676-1679). I 1700-tallet gik Rodsteenseje i arv tre gange – alle gange til ejerens datter. Det blev først brudt i 1835, hvor herregården blev solgt på auktion. I årene efter 1801 var fæstegårdene blevet solgt fra herregården. I 1869 købte Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou Rodsteenseje. Han ejede i forvejen herregårdene Rathlousdal og Gersdorffslund i området omkring Odder. I 2012 blev Rodsteenseje købt af Aakærs ejer Johan Koed Jørgensen, og for første gang siden 1661 fik Rodsteenseje og Aakær samme ejer. ''Markante ejere'' 1674-1707: Jens Rodsteen 1754-1790: Sophie Amalie Rantzau Sehested 1797-1817: Mette Sophie Sehested 1869-1914: Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou Læs mere om Rodsteenseje på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rodsteenseje danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen blev opført i 1681 og består af en lang midterfløj med gennemgående midterkvist og med to kortere sidefløje i ét stokværk. Byningen er opført i egebindingsværk over en høj kælder. Malte Sehested, der ejede gården fra 1736-1754 er angiveligt ansvarlig for hovedbygningens sekskantede tårn i bindingsværk. Tårnets portal er blevet ændret i 1800-tallet af Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou og har slægtens våben indgraveret. Hovedbygningen fremstår i dag i ombygget og fornyet tilstand. Både hovedfløjens høje gavle og kvisten mod haven er sandsynligvis opført i nyere tid. ''Omgivelser'' Til Rodsteenseje hører et avlsanlæg, som har rødder tilbage i 1800-tallet, men som delvist brændte i 1918. Avlsanlægget blev derfor moderniseret under Eigil Schmiegelow i første halvdel af 1900-tallet. Syd for hovedbygningen er en større have, som indeholder fritstående træer og en mindre sø. Det samlede herregårdsanlæg ligger i åben forbindelse med de omgivende marker. Omtrent en kilometer vest herfor ligger herregården Rathlousdal, som i 1869 til 1914 var i sameje med Rodsteenseje under Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou. ''Bygninger og gods'' 1681: Hovedbygning opført

''Fakta'' Adresse: Rodsteensejevej 10, 8300 Odder Kommune: Odder Kommune Tidligere: Århus amt, Hads herred, Odder sogn Ejer: Johan Koed-Jørgensen (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift, boligudlejning (2017) Størrelse: Ager 290ha, skov 10ha (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Hovedbygning fredet (2017)

''English'' Rodsteenseje is a manor located south of Aarhus, which dates back to the 15th century. After wars with Sweden (1657-1660) Danish noblemen who had owned land in the lost province of Scania was compensated by the Danish crown. The heirs of nobleman Joachim Gersdorff received the small fiefdom of Aakær south of Aarhus, and it was on these lands that admiral Jens Rodsteen established a new manor and named it Rodsteenseje. He also erected a new half-timbered main building in 1681, which still stands today. Over time the building has had changes made to it.

''Publiceret''