Roborghus ladeplads


Udsigten fra Roborghus. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005


Roborghus og vejen til stranden. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005

Intro

Roborg var tidligere en driftig ladeplads for lokal skibstransport i Vadehavet, men da Tjæreborg fik jernbanestation i 1874, flyttede kro og købmand ind til dette nye knudepunkt for den lokale transport.

Tørv i lange baner
Roborghus ladeplads syd for Tjæreborg var tidligere et af de vigtigste udskibningssteder for bl.a. tørv til brændselsfattige øer som Fanø. I 1858 udskibedes der fx 1.769 læs tørv fra Roborghus. Til sammenligning blev der fra Strandby udskibet 450 læs. Der blev dog også udskibet tørv til bl.a. Norge og Hamborg fra Roborghus.

Kro, købmand og tømmerhandel
Roborghus kro, som opstod ved ladepladsen, eksisterede fra 1754 til 1920'erne. Kroen skal være oprettet efter anmodning fra 14 bådførere fra Fanø og Mandø. Dens storhedstid falder da også sammen med Fanøs gode skibsfartsperiode. Gården ved ladepladsen fungerede dog ikke kun som kro, men også købmands- og tømmerhandel.

Da jernbanen åbnede i 1874 flyttede først kroen til Tjæreborg, så købmandshandlen i 1904 og siden tømmerhandlen i 1908. Tømmerhandelen fik i 1934 en afdeling i Esbjerg og udviklede sig til den nuværende Esbjerg Trælasthandel. Købmandshandelen blev senere til Kastbjerg Købmandshandel.

Ladepladsens endeligt
Endnu midt i 1800-tallet blev der udskibet korn fra Roborg, men med bygningen af Esbjerg havn i 1878 og trafikforholdenes ændring svandt sejladsen på Roborg. I 1920erne sejledes lidt grus og tagrør, og stedet fik en kortvarig opblomstring som kro og udflugtssted, men efter en brand i 1923 blev kroen nedlagt, gården blev flyttet væk fra strandbredden, og der blev stille ved den gamle havneplads.