Robert Holm


Robert Holm, tidligere borgmester i Horsens.

Intro

Robert Holm var socialdemokratisk borgmester i Horsens i perioden 1949-1966. Gravstedsnummer: J 006-007.

''Robert Holm var indfødt Horsensianer, en folkets mand og en meget vellidt borgmester.'' Holm blev indvalgt i Horsens byråd i 1938, var socialudvalgsformand fra 1940 til 1949, blev viceborgmester i 1943 og endelig borgmester i 1949. Han overtog efter borgmester [https://historiskatlas.dk/Gravminde_over_Jens_Christian_Juliussen_(18016) Jens Chr. Juliussen]. I hans tid indenfor politik nåede han både at være medlem og formand for en række kommunale udvalg og bestyrelser. Han var blandt andet medlem af '''Tilsynsrådet for Spare- og Lånekassen for Horsens By og Omegn''' og''' Bestyrelsen for Horsens-Odder Jernbaneaktieselskab''', samt formand for''' De Danske Privatbaners Fællesrepræsentation'''. Før hans tid som borgmester havde Robert Holm beskæftiget sig som arbejdsmand, chauffør og jord- og betonarbejder - og han glemte aldrig den fortid: han blev beskrevet som sin bys førstemand - en folkets mand for hvem alle var lige og som færdedes naturligt i alle kredse. Han også beskrevet som arketypen på en borgmester: rund, hyggelig og glad. Han var gift med Meta Holm, som han beskrev som værende en enorm støtte for ham i hans arbejde som borgmester. Det kom som et chok og var til stor sorg for hele byen, da borgmesteren pludselig døde dagen efter sin 60 års fødselsdag den 18. november 1966. Hundreder af mennesker mødte op ved Klosterkirken for at sige farvel. ''Robert Holms Vej'' er opkaldt efter ham.

''Gravstenen'' er en bauta eller liggende natursten. ''Inskriptionen'' er indhugget udelukkende i versaler, i antikva med brede seriffer (opret skrift med "fødder") og har været optegnet med sort. Stenen er skænket af Horsens by og afsløredes for familien med en højtidelighed. ''Gravstenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig'' pga. stenens udformning og inskription. Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares. Ydermere må Robert Holm anses som værende en fortjenstfuld person pga. hans politiske virke i byen.

''Tekst'' Hundreder fulgte i går Robert Holm til graven (Horsens Folkeblad 22.11.1966). Robert Holm døde i morges (Horsens Folkeblad, 18.11.1966). ''Billeder '' Byarkivet Horsens