Ristrup


Mod gårdspladsen er Ristrups bygninger kalket og rødmalet, mens bygningerne mod havesiden fremstår i det oprindelige bindingsværk fra 1700-tallet.

Intro

Få kilometer nordøst for Aarhus ligger herregården Ristrup, hvis mørkerøde hovedbygning stammer tilbage fra 1700-tallet. Christian 4.s søn, grev Christian Valdemar, ejede Ristrup i en kort periode fra 1631-1646. Ristrup oplevede en ny blomstring som herregård i midten af 1800-tallet.

''Historien om Ristrup'' Herregården Ristrup menes at have været hjem for væbneren og nationalhelten Niels Ebbesen, men dette er meget usikkert. Under den kongeløse tid 1332-1340 var en stor del af Jylland og Fyn pantsat til den holstenske adelsmand grev Gert. I 1339 havde han samlet en stor lejehær, da Valdemar Atterdag forsøgte at vinde riget tilbage. Under en vovefuld aktion i 1340 lykkedes det Niels Ebbesen og en gruppe mænd at dræbe greven i Randers, hvorefter Valdemar Atterdag (1340-1375)gennem forhandlinger kunne bestige tronen. Ristrup blev i 1631 givet til grev Valdemar Christian, som var en af Christian 4.s(1588-1648) sønner med adelskvinden Kirsten Munk. Han levede et vildt liv og drog blandt andet på en mislykket frierfærd til Moskva, hvilket blandt andet resulterede i fangenskab. Ved sin hjemkomst i 1646 gav han Ristrup og Lyngballegaard i bytte for herregården Saltø på Sjælland, som han dog senere solgte. I 1837 blev Ristrup erhvervet af Hans von Folsach som sad på herregården frem til sin død i 1873. Han var en driftig mand, som foretog en lang række forbedringer på godset, der oplevede en ny blomstringsperiode. Han opførte eksempelvis en vejrmølle efter hollandsk forbillede, byggede nye bygninger og foretog dræning af vådområder. ''Markante ejere'' Omkring 1348: Jens Pig 1631-1646: Christian Valdemar 1837-1873: Hans von Folsach 1968-2004: Erik Kjær Læs mere om Ristrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/ristrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Ristrup blev opført i første halvdel af 1700-tallet som en trefløjet bindingsværksbygning i én etage. I slutningen af 1700-tallet blev hovedfløjens gårdfacade, og i løbet af 1800-tallet også sidefløjenes gårdfacader, ombygget til grundmur. Bygningen er malet i en mørk okseblodsfarve med sortmalet bindingsværkstømmer mod havesiden. Bygningen prydes af hvide gesimsbånd langs tagkanten og om vinduerne. Taget består af rødt tegl og er på hovedbygningen halvvalmet, hvorimod sidefløjene har sadeltag. ''Omgivelser'' Syd for hovedbygningen ligger Ristrups anseelige avlsbygninger, som fortrinsvis er opført i løbet af 1900-tallet. Nord for hovedbygningen findes en have med stisystem, gamle træer og en lille sø. Herregårdens nærområde er præget af marker mod syd og skov samt plantage mod nord. ''Bygninger og gods'' Tidlig 1700-tallet: Hovedbygning opført i bindingsværk Omkring 1800: Fæstegårdene solgt fra Midt 1800-tallet: Gårdsiden af hovedbygningen ombygget til grundmur

''Fakta'' Adresse: Ristrupvej 39, 8471 Sabro Kommune: Aarhus Tidligere: Aarhus amt, Sabro herred, Sabro sogn Ejer: Niels Erik Kjær (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift, jagtudlejning og bed & breakfast Størrelse: Ager 325 ha, eng 21 ha, skov 62 ha, park/have 10 ha, forpagtet 289 ha (2017) Offentlig adgang: Bed and Breakfast (2017) Fredning: Ikke fredet. Bygningerne er vurderet til høj bevaringsværdi (2-3) (2017)

''English'' The manor Ristrup is situated a few kilometers northeast of Aarhus. It has a dark red main building which dates back to the 18th century, but refurbished in brick in the 19th century. The manor may originally have belonged to the Danish national hero Niels Ebbesen. The son of king Christian 4. (1588-1648) Count Christian Valdemar was given ownership og Ristrup and nearby Lyngballegaard, but already in 1646 he traded both manors.

''Publiceret''