Risbyvejene


Tibirkevejen, 1. Tibirkevejen, 1


Tibirkevejen, 2. Tibirkevejen, 2


Tibirkevejen, 3. Tibirkevejen, 3

Intro

Ved Risby Å mellem Præstø og Næstved på Sjælland blev der i 1970’erne udgravet cirka 36 veje og vadesteder fra flere forhistoriske perioder. De ældste var fra den yngre stenalder mellem år 4.000 og 1.800 f.Kr...

Ved Risby Å mellem Præstø og Næstved på Sjælland blev der i 1970’erne udgravet cirka 36 veje og vadesteder fra flere forhistoriske perioder. De ældste var fra den yngre stenalder mellem år 4.000 og 1.800 f.Kr. De bestod ganske enkelt af bundter af grene, der var lagt på tværs af færdselsretningen. Når vejbanen blev for slidt, lagde folk et nyt lag grene eller rykkede overgangen nogle meter. I jernalderen gik man over til en mere solid konstruktion med flere lag sten på et fundament af grene. Den nyeste af de brolagte veje er fra vikingetiden. Vikingetidsvejen kan ses i dag. ''Tungt lastet slæde efterladt'' Vikingetidsvejen ved Risby Å var en indviklet konstruktion. Vejen skulle passere den sumpede ådal. Netop hvor ådalen var vådest, gik brolægningen over i en vej af planker. Plankerne hvilede på et fundament af affaldstræ og sten: Grene, gamle vognhjul og knækkede vognaksler blev smidt i det sumpede område. Oven på fundamentet lagde man flere store sten. Den største vejede 700 kilo og blev slæbt til stedet på en slæde. Men da stenen var på plads, måtte vejbyggerne opgive at få slæden ud. Stenen var simpelt hen for tung. Først 1000 år senere blev slæden fjernet, da vejen blev genfundet og udgravet.