Risbyvejen


Risbyvejen set fra øst. Foto Museerne Vordingborg.


Risbyvejen set fra vest. Foto Museerne Vordingborg.

Intro

På et smalt overgangssted ved Risby å er der fundet oldtidsveje fra stort set alle oldtidsperioder. I dag kan man se en velbevaret stenbrolagt vej fra vikingetiden.

De første veje over Risby å blev anlagt i bondestenalderen (ca. 4000 – 1800 f.kr.). Vejene bestod af bundter af grene og ris, som blev lagt på tværs af kørselsretningen. Når vejbanen var ødelagt, lagde man blot flere bundter ovenpå, eller også flyttede man vejen en smule. Denne måde at bygge veje på fortsatte i bronzealderen (ca. 1800 – 500 f.kr.), og gennem tiden er der således anlagt omkring 30 gren- og risveje over Risby å. Grenvejene er bevaret på grund af den fugtige jord i ådalen.
Fra yngre jernalder er der fundet sporene af 4 veje. De er af en mere solid konstruktion bestående af sten lagt ovenpå et lag af grene.


I vikingetiden blev der anlagt en brolagt stenvej over åen. Vejen består af flere lag sten med en belægning af mindre vandrullede sten. Kanterne markeres af en række højere kantsten. På det vådeste sted blev brolægningen erstattet af en svellebro af planker, som hvilede på to lange bjælker lagt på tværs af åen. Stammerne lå på et fundament af store sten og træstykker.
Under stenfundamentet til svellebroen blev der fundet træaffald fra opførelsen af broen samt hjul- og vogndele fra mindst tre vogne. Under den største sten blev der fundet en slæde, lavet af et y-formet stykke træ. Slæden har været benyttet til at fragte sten til vejbyggeriet, men da den 700 kg tunge sten var lagt på plads, kunne slæden ikke fjernes – og den måtte efterlades til arkæologerne.
Vejen er dateret til omkring år 1000.