Risbjergkvarteret


Fordkassehus i Risbjergkvarteret. De korte brædder, som udgør væggene fortæller historien om deres oprindelse som pakkassebrædder.


"Risbjerggårds Makketenderi" . Udflytternes forbrug af dagligvarer blev tilfredsstillet i kvarterets egne marketenderier.

Intro

Risbjergkvarteret i Hvidovre Kommune øst for Harrestrup Å blev udstykket i 1912. Kvarteret ligger mellem Holbækmotorvejen og Gammel Køge Landevej. Det omfatter omkring 1500 parcelhuse opført mellem 1912 og 2009. I begyndelsen dominerende selvbyggede sommerhuse området...

Risbjergkvarteret i Hvidovre Kommune øst for Harrestrup Å blev udstykket i 1912. Kvarteret ligger mellem Holbækmotorvejen og Gammel Køge Landevej. Det omfatter omkring 1500 parcelhuse opført mellem 1912 og 2009. I begyndelsen dominerende selvbyggede sommerhuse området. Under bolignøden i 1920’erne flyttede mange ulovligt derud. Kampen om retten til at bebo parcellerne kulminerede først, da Hvidovre havde fået flere ulovlige indbyggere end lovlige. Konflikten nåede helt op til regeringen og resulterede i flere retssager. Nogle sager nåede Højesteret. Det danske folkeregister blev oprettet på grund af de ulovlige beboelser i Hvidovre og Rødovre. Kvarteret er stadig præget af selvbyggerkulturen. ''Flugten til sommerhuse om vinteren'' Redaktør Jens Tybjerg ejede en parcel i Risbjerggårds Villaby og beskrev i begyndelsen af 1920’erne kvarterets udvikling i Hvidovre: ”Det første Parcellisten tænker paa, naar han har taget grunden i Besiddelse, er Sommerhuset. Det begynder han at tømre paa, endnu før han sætter Spaden i Jorden. Det er Husflidsarbejde det meste, og i første Omgang skæmmes Landskabet i høj Grad af alle disse mere eller mindre primitive Huse, der svarer til Indehaverens Evne…” Men selvbyggerne mærkede kvaliteten af indsatsen, når de søgte tilflugt i sommerhusene i trange tider: ”..mindst 30 Familier (har) maattet overvintre i deres smaa Træhuse, fordi de ikke kan skaffe sig anden Bolig. En lille Stue eller højst to, der i bedste Fald har dobbelte Bræddevægge ud imod Vestenvinden, udgør Hjemmet…”