Rinkenæs gamle kirke


Rinkenæs gamle Kirke set fra vest. På gavlen hænger klokken. Foto Preben Vagn Knudsen


Rinkenæs gamle kirke med våbenhus. Foto Preben Vagn Knudsen


Kirkerummet i Rinkenæs gamle kirke med alter og altertavle i baggrunden og kirkeskib. Foto Hans Christian Lassen.


Altertavlen i Rinkenæs gamle kirke. Foto Hans Christian Lassen.


Afbildning af 12 små profeter fra det gamle testamente på pulpiturets balustrade afdækket ved renoveringen i 2008. Foto Hans Christian Lassen.


Gravsten for Seier Steffensen der var den første der faldt i krigen 1848. Foto Preben Vagn Knudsen.

Intro

Rinkenæs gamle kirke er en af Danmarks ældste kirker, indviet til Skt. Laurentius den 10. august 1158. Ifølge overleveringer var den et Kapel under Kliplev kirke.

Kirken ligger ensomt i landskabet på kanten af et bakkedrag og var inden Rinkenæs sogn blev oprettet et kapel til Kliplev Kirke. Kirken var sognekirke til 1932 da Korskirken i Rinkenæs Nederby blev bygget. Der holdes gudstjeneste en gang om måneden foruden andre kirkelige handlinger.

Kirkehuset bærer præg af, at har oplevet katastrofer, uroligheder og flere ombygninger.

Tilbage i middelalderen blev kirken hærget af en større brand. Der var bagefter omfattende murreperationer og de to østlige støttepiller er sandsynligvis lavet for at støtte østgavlen efter branden.
Kirken var i urolige tider tilfugtssted for sognets beboere. Murene er 1½ meter tykke, vinduerne var små og højtsiddende. Der er en imponerende egetræsdør med jernbånd mellem våbenhuset og selve kirkerummet.

I kirken er der indlagt strøm til varme og orgel, mens belysningen stadig må klares ved hjælp af levende lys. Det giver en helt speciel stemning i kirken.

Omkring 2006 blev gulvet ved det tidligere knæfald gravet op, og her dukkede slægten Bennick’s gravsten op. Efterfølgende er der foretaget en omfattende renovering af kirkens indre: renovering af koret med nyt knæfald, antependium, ny altertavle til de gamle figurer, afdækning af billeder på pulpiturets balustrade og interiør i kirken er blevet malet.

Kilde:
www.rinkenæskirke.dk
Danmarks Kirker


Kirkegården er omgivet af et kampestensdige, samt jord og stendiger. En muret portal fra 1807 med port og låge giver fra sydøst adgang til kirkegården.

På kirkegården er der flere gravsteder for gamle Rinkenæsslægter, bl.a. Richelsen, Thaysen, Knutz og Mainhardt. Bennick-slægten der havde Benniksgård i Rinkenæs (i dag golfcenter) blev også begravet her.

En særlig gravsten er den der er rejst for den første der faldt i krigen 1848, en ung soldat Seier Steffensen fra Vejleegnen.

Langs nordvægen af kirken er opstillet 16 meget gamle gravsten, de ældste helt fra 1600 tallet.

Der er mindesten og gravsteder fra krigene i 1848, 1864 og 1914-18.

Alle kirkegårdens gravsten ældre end 10 år kan ses på:
http://www.graastenarkiv.dk/slaegtsforskning/kirkegarde.asp