Rinkenæs Overkro og Efterskole


Rinkenæs Ungdomsskole - Ny hovedindgang og stor elevfløj.


Rinkenæs Ungdomsskole - der er netop bygget en ny førstelærerbolig (bygning til højre)


Rinkenæs Overkro


Rinkenæs Overkro

Intro

Den store bygning på Sejrsvej 100 i Rinkenæs har en lang historie. På stedet var der i lang tid kro, derefter ungdomsskole og efterskole for til sidst at være en del af Benniksgård Hotel.

''Kro og kommunekontor.'' Indgangen var midt i huset, og gik man til venstre kom man ind i krostuen. Gik man til højre så kom man ind i kommunekontoret. ''Aktiviteter'' Ud over dette, var kroen også stedet, hvor mange af sognets aktiviteter foregik. Der var Ungdomsforeningens gymnastikundervisning, for både børn og voksne, amatørteater, sangkor, basar og familiefester m.m. Desuden blev Kommuneskolens årlige skolefest med tilhørende skolekomedie også afviklet her. Kroen har virkelig været et samlingspunkt i sognet. ''Overgang fra kro til ungdomsskole'' Overgangen fra Overkro til Ungdomsskole, har to perspektiver indbygget. For det første må man gøre sig klart, at der på denne side af landegrænsen findes et tysk mindretal, hvilket er ganske naturligt. Ejeren af Overkroen, fru Petersen, forstod at balancere på det nationale felt på forbilledlig vis. TiIbage stod det uomgængelige, at stedet nu skulle overgå til en institution, med alt hvad dertil hører! Det andet perspektiv lå i at kroen også blev forvandlet til en kristen institution. Begge dele tog lokalbefolkningen som noget ganske naturligt, og det har ikke på noget tidspunkt givet anledning til skeldannelse eller lignende. Tværtimod! Sognet trådte nu tydeligere frem på danmarkskortet.

11. maj 1952 åbnede den kristne ungdomsskole ”Rinkenæs Ungdomsskole”, hvor de første 31 elever blev indlogeret. Der blev samlet penge ind i hele Danmark i missionshuse, sognelokaler, forsamlingshuse mm. Og der blev holdt lotterier. Skolen var en åben skole, dvs. at den engagerede sig i det lokale liv, og alle var velkommen til at kigge inden for. Allerede i 1955 blev den første tilbygning bygget, og med tiden fulgte flere udvidelser og bygningen af forstanderbolig et stykke fra skolen. Den første forstanderbolig blev bygget sammen med skolen, og det viste sig at være en kæmpe fejl. Skolen lagde stor vægt på de historiske aspekter ved at være placeret så tæt på grænsen til Tyskland. Der blev hvert år arrangeret ture til Hamborg, Sydslesvig og Lübeck – noget eleverne kunne lide. I 1966 blev kurserne ændret fra 5 måneders kurser til 10 måneders kurser, og de fulgte nu skoleåret. Skole lukkede i 2015, og bygningerne blev en del af Benniksgård Hotel og hedder i dag ”Rinkenæs Aneks”

''Publiceret''