Rinkenæs Forfyr


Rinkenæs Forfyr med maskinhuset. Bagved ses Flensborg Fjord og Broagerland.


Rinkenæs Forfyr. I baggrunden ses Holnæs som fyret leder skibsfarten forbi, og bagerst ses Broagerland.


Toppen af Rinkenæs Forfyr.


Rinkenæs bagfyr stående ca. 1 km bag Rinkenæs Forfyr.

Intro

Det lille fyrtårn er bygget i 1896, og er et velbevaret eksempel på et tysk jerntårn. Sammen med et bagfyr i Rinkenæs leder det skibstrafikken forbi Holnæs halvøen.

Rinkenæs Forfyr ligger i nærheden af Dalsgårde, syd for Rinkenæs. Det er bygget i 1896. Fra fyret er der en god udsigt over det meste af Flensborg Fjord, med Broagerland og Tyskland på den anden side.

Fyret er bygget i 1896. Preussen havde besluttet at blive en stor sømagt, og foretog en stor flådeopbygning omkring århundredskiftet med bl.a. udbygningen af Marinestationen i Sønderborg.
Tårn og materialehus fremstår meget originalt og er et velbevaret eksempel på et tysk jerntårn.

Fyret var fra starten monteret med linseapparat og spritbrænder. I 1921 blev det ændret til acetonegasfyr. Det gamle anlæg blev nedtaget i 1976 og erstattet af 2 elektriske lanterner, hvoraf den ene er reserve.
Fyret fungerer både som ledefyr og vinkelfyr. Fyret er som vinkelfyr specielt da det mangler den røde vinkel.
Bagfyret er en 7 m høj gittermast der ligger ca. 1000 m inde i landet, lige ved Rinkenæs.

Kilde og mere information:
http://www.fyrtaarne.dk
http://www.kulturarv.dk


Gustav Broder Christensen, hvis far Hans Christensen var fyrpasser, fortæller i 1968: "Dette fyrtårn blev bygget i 1896 på grunden, som min bedstefar dengang endnu havde i eje. Han blev ansat som fyrpasser og min far som hjælpefyrpasser. Da var der sikkert på den tid virkelig pasning ved sådant et fyr. Det foregik med petroleumslamper, og hvis det hele blev sodet til, jeg tit har hørt, at så var det kvinderne, der blev sat til det mere beskidte arbejde. Det var ikke noget for de dgl. fyrpassere. Men ved valget til landdagen i 1913 gik begge til valg og stemte dansk (ikke hemmeligt valg) og konsekvensen heraf blev, at de med meget kort varsel blev afskediget. De var begge godt klar over, at det ville koste dem stillingen, men de har sikkert regnet med, at når landsdelen blev dansk igen, så kunne de genoptage arbejdet, og det håb levede de i. Det gik ikke sådan. Bedstefar døde i 1918 og min far måtte vente til 1934, da den nye fyrpasser fyldte 70 år. Det var en stor opmuntring for ham, at kunne få det job igen og det er gået videre i arv til min bror, og endvidere er Rinkenæsforfyr oppe i Nederbyen nu lagt ind under samme stilling." Kilde: [http://www.kbak.dk/?id=94353" target="_blank http://www.kbak.dk/?id=94353]

Efter genforeningen i 1920 blev landegrænsen og skibsfarten bevogtet af grænsegendarmerne. Patruljeringen foregik til fods langs kysten. Gendarmstien, der går fra Padborg til Høruphav langs Flensborg Fjords bredder, går lige forbi Rinkenæs Forfyr. Læs mere om de 74 km Gendarmstien på: [https://www.gendarmsti.dk/da/ https://www.gendarmsti.dk/da/]