Ringkjøbing Museum - Østerport

Intro

Museet ligger med facaden mod byen som en nutidig afslutning af bykernen. Her hvor den gamle Østerport lå, mødes Herningvej i en spids vinkel med Kongevejen, der er den ældgamle landevej mod syd.

Museumsbygningen fra 1922 har haft G.Juul Brask som arkitekt og kan stilmæssigt betegnes som nyklassicisme med træk fra den vestjyske byggestil. Museet blev oprettet i 1908. Den arkæologiske hovedsamling rummer mange kendte fund fra egnen. Samlingen er i Øvrigt meget alsidig med emner som byhistorie, kirkeinventar, møbler og fajancer. Her kan man både se Ribe Stifts ældste krucifiks og et kyskhedsbælte fra ca. år 1600. På pladsen foran museet står en statue af forfatteren L. Mylius-Erichsen udført af billedhuggeren Chr. Skikkild og rejst i 1916. Mylius-Erichsen omkom som leder af Danmark-Ekspeditionen til NØ-Grønland i 1906-08. Museet har en udstilling om dette bysbarn og hans berømte polarekspedition. Det lille bindingsværkshus i museumshaven er opført i 1921 som en rekonstruktion af et Ringkøbinghus fra 1600-årene, Huset er bygget af nedrivningsmaterialer fra udlængerne til den Tang’ske Gård i Algade. Mønstermuringen blev på Nationalmuseets anbefaling kopieret efter en gammel bygning i København. På den anden side af Kongevejen ligger Dommerkontoret fra 1904, oprindelig borgmesterens embedsbolig. Det var Ulrik Plesners første opgave i Ringkøbing. Bygningen er blevet forlænget i l9SOerne, men er i øvrigt velbevaret. Lidt længere ude ad Kongevejen ses Politistationen (Ting- og Arresthuset) fra 1918, tegnet af arkitekt Helge Bojsen-Mølle. Sidstnævnte har også tegnet Sygehuset og byens største hus, Kreditforeningen på Herningvej overfor museet, opført 1913 og velholdt med pietetsfuldt bevarede skønvirkeinteriører.

''Publiceret''