Ringkøbing Kirke
Intro

Kirkens alder er omdiskuteret, men den er sandsynligvis opført omkring år 1400. Dens nuværende udseende skyldes en stor restaurering, der fandt sted i 1934-35. Ved den lejlighed blev kirkebygningen skalmuret med nye røde munkesten og søndre korsarm tilføjet.

Det mest bemærkelsesværdige ydre træk er tårnet, som uvist af hvilken grund er bredere foroven end forneden. På en af de sydlige stræbepiller er indmuret et solur fra 1728, som blev brugt til at stille tårnuret efter. Kirken syner umiddelbart skævt placeret i bybilledet. Det er fordi den har en normal Ø-V længdeakse, mens gaderne løber NøSV. Indtil 1807 var der kirkegård omkring kirken.

''Publiceret''