Ringkøbing Havn
Intro

I mange gamle beskrivelser klages der over mangel på en anløbsbro, og sejlskibene måtte ankre op på reden. Havnebassin og mole blev først anlagt i 1904-05, da Lyngvig Fyr skulle bygges, og materialerne sejles over fjorden. Havnen bruges især af de mange fritidssejlere, men også af fjordfiskerne.

Ved bassinkanten ligger en ny rød træbygning. Det er fiskeauktionen, der ikke alene har tilførsler fra Ringkøbing Fjord, men også fra Stadil og Nissum Fjord. Auktionen holdes 9.30 på hverdage. Fiskeriet i Ringkøbing Fjord har altid svinget meget. Fjorden er især kendt for sin bestand af laksefisken helt, der bl.a. holdes i live ved udsætning af yngel. Røget helt er en af Ringkøbingegnens specialiteter. Foruden helt omsættes der på en typisk auktionsdag bl.a. skrubber, abborer og gedder. Fiskernes redskabsskure danner et malerisk lille kvarter kaldet »indianerbyen». Fra havnemolen kan man igen blive sejlet over fjorden med en turistbåd, M/F Sorte Louis er navngivet efter afdøde bogtrykker Louis Rasmussen, der var en ivrig foregangsmand inden for turismen. Ældre ringkøbingensere mindes stadig turistdampernes storhedstid i begyndelsen af 1900- årene. Havnefrontens gamle markante bygning er Toldboden fra 1843 beliggende ud for Vester Strandgade og oprindeligt opført i vandkanten. Bygningen, som i dag er beboelsesejendom, er i to etager, så tolderne kunne holde øje med trafikken på fjorden. Trappen er lavet af gamle gravsten. Midt på havnepladsen ligger en fin lille rødmalet magasinbygning. Den er fra 1906 og tegnet af Plesner. Hele Vesthavnen domineres af Nordsøværftet, der til stadighed har to coastere under bygning.

''Publiceret''