Ring Kloster


Ring Kloster

Intro

Middelalderens Ring Kloster var et betydeligt nonnekloster af Benediktinerordenen – muligvis oprettet allerede i 1100-tallet og nedlagt ved reformationen i 1500-tallet.

Ring kloster fingerede som skole, med opdragelse og undervisning af adelige børn for øje. Op gennem middelalderen var livet i klostret stærkt præget af mantraet: Bed og arbejd. Der blev bedt otte gange i løbet af dagen - den gang ca. kl. 3 og den sidste ca. kl. 19. Ind mellem bønnerne blev der arbejdet med læsning, pasning af køkkenhave og frugtgård samt sangøvelser og finere håndværk som for eksempel syning. Klostrets landbrugsjord blev dyrket af fæstebønder, som betalte afgifter til klostret, i form af naturalier som korn, mel og smør samt kød, fjerkræ og fisk . Jorden lå meget spredt over det meste af Jylland - dog med størstedelen belliggende i Hylke og Fruering sogne. Gårdene under klostret var sandsynligvis doneret til klostret af familie til de mange kvinder af især adelig herkomst, der indtrådte i klostret. Ved middelalderens slutning hørte ca. 5.000 ha jord til Ring Kloster, der modtog omfattende indtægter fra både landbrug, vandmøller, skove, ålegårde og lignende. Så sent som i 1544 hører man om nonner på klostret. De avlsbygninger, der i dag ligger hvor det gamle Ring Kloster lå, stammer fra begyndelsen af det 19. århundrede. I bygningerne kan man finde materialer fra den gamle klosterbygning og dens tilhørende kirke. På gårdspladsen er der fundet gamle begravelser og murrester fra klostertiden.


http://www.storyturen.dk/media/27531/Scanderborg01RingKloster.mp3