Ring Kirke


Kirkens tidligere placering og grundrids er markeret ved en lav bøgehæk, der omkranser en mindeplade. Foto: Horsens Museum


Missionshuset der blev bygget i 1902. Foto: Horsens Museum.


Alterbordet i den nuværende Brædstrup Kirke. Efter sigende bygget af de granitblokke, som den første Ring Kirke blev bygget af i 1200-tallet. Foto: Brædstrup Kirke, www.braedstrup-kirke.dk


Den originale døbefont af granit fra 1200-tallet. Den har både stået i den originale Ring Kirke fra middelalderen og Ring Kirke fra 1870. Den blev sidenhen overdraget til Brædstrup kirke i 1940. Foto: Brædstrup Kirke, www.braedstrup-kirke.dk

Intro

Enkelte gravsteder, en gammel præstegård en mindeplade omkranset af en bøgehæk er de eneste vidner om det kirkemiljø, der lå Sydøst for Ring Sø fra middelalderen og frem til 1940.

Kirkemiljø
Kirken med tilknyttet præstegård, skole og missionhus dannede rammerne for et særligt kirkemiljø i Ring sogn. Det var med til at skabe en religiøs helhed for borgerne i den lille landsby og den støt voksende stationsby Brædstrup. En firlænget præstegård blev opført omkring år 1800 overfor kirken.
I løbet af 1800-tallet blev der også oprettet en lille skole, hvor degnen underviste sognebørnene.

Bethania
I 1902 blev der bygget et missionhus klods op af kirken. Huset fik navnet Bethania og her blev der holdt religiøse arrangementer. Missionhuse fik ofte navne fra bibelen og Bethania var blandt de mest almindelige. Især i 1800-tallet opførte man missionshuse som en reaktion på andre frikirkers opståen. Da man i 1940 rev den anden Ring Kirke ned, benyttede man missionshuset til gudstjenester indtil den nye kirke i Brædstrup stod færdig.

En mur af blade
De grave, der ikke blev sløjfet i 1940, ligger ikke i skyggen af en stor kirkebygning. De omkranser i stedet et specielt mindesmærke; en lav bøgehæk danner den senest nedrevne kirkes grundrids. I denne levende kirkes overgang fra skib til kor, ligger en mindeplade med indskriften: Her stod Ring Kirke fra omkring Aar 1200 til Aar 1940. I 1989 forestod Hans Jørgen Nielsen, Skanderborg en renovering af kirkearealet, og det var ved denne lejlighed at bøgehækken blev plantet.


Middelalderlig døbefont
Selvom begge kirker i Ring ikke er mere, blev det meste af det oprindelige inventar overdraget til Brædstrup kirke. Blandt andet den originale, romanske granitdøbefont fra 1200-tallet. På selve døbefontens kumme er udhugget løver omkranset af planter og båndornamenter. Denne døbefont har stået i begge kirker Ring og befinder sig nu i Brædstrup kirke.

C. König me fecit
I Brædstrup Kirkes tårn hænger en lille klokke fra 1700-tallet. Denne har også hængt begge i begge kirker i Ring og blev støbt i 1758 af Caspar König. Den bærer inskriptionen: Ring Kirces klocke - omstøbt 1758 paa eieren, iustitzr: Emanuel Thygesen til Mattrup og frue: Margrete Lentz deris bekostning, C. König me fecit. (Latin: C. König skabte mig)

Altersølvet
Emanuel Thygesen var dengang ejer af kirken og forpagter for Mattrup Gods. Han skænkede også alterdisken samme år. På disken er E.T. - M. L. og 1758 indgraveret med skønskriftsbogstaver. Dette året hvor Margrete døde, så der er muligvis tale om en slags mindegave. Sønnen Thyge Jesper de Thygeson, skænkede kirkens alterkalk i 1797. Begge dele findes idag i Brædstrup Kirke.

Messehagel i fløjl
En andet unikt inventar er den smukke gamle messelhagel. En messehagel er den farvede kappe, som bliver båret af præsten ved gudstjenster. Denne er i rødt fløjl og har et latinsk kors på ryggen. Monogrammerne E.T. og M.L. samt årstallet 1756 er nedenunder broderet med guldtråd. Det fornemme stykke beklædning blev skænket af Margrethe Lentz og Emanuel Thygesen, der blev gift dette år. I 1904 blev hagelen repareret og kors og monogrammer blev overført til et nyere stof.


Kirkeboom I løbet af 11- og 1200-tallet var der et sandt boom i opførelsen af stenkirker i Danmark. Over 2000 kirker blev opført - heriblandt den første Ring Kirke. 1500 af disse kirker står stadig i dag, men mange har lidt samme skæbne som Ring Kirke, der blev revet ned i 1870. Den var ifølge en skriftlig kilde fra 1690'erne udført i granit, mergel og tilhuggede kampesten.

Udseende Man ved kun ud fra en tegning af ingeniør J. C. Clausen, hvordan den første kirke har set ud. Han opmålte og tegnede den som led i overvejelserne om en ombygning af Ring kirke. Den gamle var blevet for lille til det stigende antal sognebørn. Senere fandt man ud af, at den desuden var alt for forfalden til en udvidelse og man rev den derfor ned. Clausen kom også med forslag til, hvordan den nye kirke skulle se ud. Det var dog ikke hans tegning der blev brugt.

Ny kirke - gammelt inventar Den anden kirke blev bygget af mursten på samme sted og indviet i 1870. Nogle af stenene fra den gamle kirke blev også brugt her. Det mest betydningfulde inventar, bl.a. den smukke romanske granitdøbefont fra 1200-tallet, samt en lille kirkeklokke fra 1758 blev overført hertil.

Forgænger i fundamentet
Murstenskirken fik dog ikke lov at stå i mere end 70 år, da man ønskede at placere en endnu større kirke i sognets opblomstrende stationsby Brædstrup. Denne tredje kirke hviler (symbolsk nok) på et fundament, der blandt andet består af den første kirkes byggesten. Alterbord og visse trappesten er efter sigende også af de oprindelige granitblokke.