Rindum kirke
IntroKirkebygningenRindum kirke er en romansk kirke, der daterer sig tilbage til 1200-tallet.Kor og kirkeskib er bygget af granitkvadre med dobbeltsokkel hele vejen rundt. Bag altret findes et vindue, som senere er tilmuret. Vinduerne mod syd er blevet ændret til deres nuværende udseende i 1889. Ved denne lejlighed er vinduerne blevet gjort betydeligt højere og bredere end på nordsiden.Arkitekten, der forestod arbejdet, hed Almann. Mandedøren mod syd blev tilmuret. Mod nord findes rids af en smal dør, der senere er blevet tilmuret.Kirketårnet og våbenhuset er bygget i sengotisk stil. Tårnet er 14,5 m. højt. I stokværket findes rundbuede glamhuller mod hvert verdenshjørne. På tårnets tagryg findes mod nord og syd to horn, som formentlig forestiller kraftsymboler.Tårnets gavle er prydet med blændingsdekorationer. Disse er skråt afskårne og kan forlede os til at tro, at tårnet tidligere har været højere.Våbenhuset er opført af munkesten. Indgangspartiet er udført i romansk stil - groft tilhuggede sten - og med en murdrage over indgangsdøren. Herover findes en lille spidsbuet niche, som kunne være beregnet til en helgenfigur.Der findes ikke nogen særlig præsteindgang.På taget er lagt 1060 blyplader, hvoraf flere har ligget i mange år. Tagdækkerne har sat flere årstal på, bl.a. 1749, 1883, 1867, 1964, 1972.