Rikkesminde


Indtil 1866 var Rikkesminde en bindingsværksgård med stråtag. Gården lå helt ud til Faaborg landevej, hvor der dengang var grøfter i begge sider af vejen.


En af Rikkesminde Mejeris 10 hestetrukne mælkevogne foran gårdens stuehus på Faaborgvej 39. Gården havde 20 udsalgssteder. Mælken og øvrige mejeriprodukter regnedes for at være af den allerbedste kvalitet.


Rikkesminde var en stor gård med mange ansatte. Der var mange dyr på gården. I 1910 begyndte ejeren H. P. Simonsen at udstykke en del af arealet.


Avlsbygningerne og gårdspladsen med hundehuset set fra stuehusets trappe


Hovebygningen set fra haven. I 2018 blev Rikkesminde solgt og længerne blev revet ned. Der blev bygget i alt 26 rækkehuse på arealerne. Stuehuset blev renoveret og er nu eneste tilbageværende bygning af proprietærgården Rikkesminde.

Intro

Proprietærgården Rikkesminde var indtil 1866 en bindingsværksgård med stråtag. Gården lå helt ud til Faaborg landevej, hvor der dengang var grøfter i begge sider af vejen.

Gården Rikkesminde har sandsynligvis fået navn efter Frederikke Brüggemann som var mor til Christian Benzon, som ejede gården fra 1821 til 1840. Gården blev grundlagt af Købmand Brodersen fra Odense i 1817. Han havde købt 20 tdr. land hvor han lod opføre et et-længet hus på ni fag, hvoraf de fire var til beboelse. Brodersen gik fallit i 1821 og jord og bygninger gik til Kammerherre Peter Ulrik Frederik Thaysen, som var købmand. Der var sket en udvidelse af bygningerne, så der i 1824 var både en vestre og en nordre længe af betydelig størrelse. I tiden frem til 1840 blev gårdens bygninger udvidet yderligere så den nu var firlænget. I 1840 købte Niels Clausen Rikkesminde for 16.000 rbdl. Gården gik i arv til sønnen Johan Clausen, i hvis ejertid der skete betydelige ødelæggelser, da en lynbrand raserede bygningerne i 1886. Ved genopbygningen opførtes nyt fritliggende grundmuret stuehus med skiftertag. Ladebygningerne opførtes som grundmurede med stråtag. På denne tid havde man eget mejeri og godt 130 tdr. land til gården. I 1898 da Johan Clausen døde gik gården videre til Nicolaj Fr. Jensen. Jensen solgte i 1907 til H. P. C. Simonsen. Han begyndte efter få år at udstykke til beboelse samt opkøbe jord fra gårde i Sanderum. I dag er stort set alt udstykket og hele området er bebygget. H.P.C. Simonsens gravsted kan ses på Dalum Kirkegård.