Rikkesminde


Bindingsværksgården på Rikkesminde


Mælkevogn foran Rikkesminde set fra Faaborgvej


Avlsgården på Rikkesminde


Avlsbygningerne. Fotograf: Poul Bent Rasmussen


Hovebygningen set fra haven. Fotograf: Poul Bent Rasmussen.

Intro

Afbyggergård fra Kristiansdal. Bygget 1817.

Gården har sandsynligvis fået navn efter Frederikke Brüggemann som var mor til Christian Benzon som ejede gården fra 1821 til 1840.

Gården blev grundlagt af Købmand Brodersen fra Odense i 1817. Han havde købt 20 tdr. land hvor han lod opføre et etlænget hus på ni fag, hvoraf de fire var til beboelse. Brodersen gik fallit i 1821 og jord og bygninger gik til Kammerherre Peter Ulrik Frederik brødrende Thaysen som var købmænd. Der var sket en udvidelse af bygningerne så der i 1824 var både en vestre og en nordre længe af betydelig størrelse. I tiden frem til 1840 blev gårdens bygninger udvidet yderligere så den nu var firlænget.
Der kom en ny forpagter, Niels Clausen, som i 1840 købte gården for 16000 rbdl. Gården gik i arv til sønnen Johan Clausen, i hvis ejertid der skete betydelig ødelæggelser da en lynbrand raserede bygningerne i 1886.
Ved genopbygningen fritlagdes stuehuset og blev lavet i grundmur med skiffertag, mens ladebygningerne var i grundmur med stråtag. På denne tid havde man eget mejeri og godt 130 tdr. land til gården.
I 1898 da Johan Clausen døde gik gården videre til Nicolaj Fr. Jensen. Jensen solgte i 1907 til H. P. C. Simonsen. Simonsen begyndte efter få år at udstykke til beboelse samt opkøbe jord fra gårde i Sanderum. I dag er stort set alt udstykket og hele området er bebygget.