Riddersalen ved Vestermølle


Riddersalen efter totalrenovering


Den kollapsede "Dansesal" efter stormen 12. marts 1994. Foto: Martin Ravn.


Restaurationslængen umiddelbart efter 1912, hvor restauratør Chr. Christiansen forpagter traktørstedet.


Festopdækning i "Riddersalen" i begyndelsen af 1930erne.

Intro

Riddersalen ved Vestermølle var oprindeligt et sommerrestaurant for Skanderborgs borgere. Den er bygget i 1912. Bygningen blev fredet i 2005 og totalrenoveret i 2009/10.

På vejen fra Skanderborg til Odder kunne rejsende gøre ophold ved Vestermølles gæste- og rejsestald. Her fandtes et lille men simpelt traktørsted i Sydlængen, der fra slutningen af 1800-tallet blev drevet af Vestermølles skovfoged. I 1912 forpagtede byens driftige restauratør Chr. Christensen, Skanderborg Jernbanerestaurant, det gamle traktørsted. Han ombyggede fløjens aftægtslejlighed til restauration og i den forbindelse blev der i haven ned mod søen opført en enkel, men smuk restaurationspavillon i træ. Inspirationen var hentet fra arkitekt Anton Rosens træpavilloner opført til Landsudstillingen i Århus i 1909.
Pavillonen fungerede som sommerrestaurant og fik senere øgenavnet ”Riddersalen”, ligesom senere opførte træbygninger på området fik navne som ”Dansesalen” og ”Munkestuen”. Nordvest for pavillonen blev der anlagt en åben danseestrade og mod sydvest en keglebane med et lille keglehus. Især i sommerhalvåret var området nu et populært udflugtsmål for skanderborgenserne, når de havde fri, og der også holdt store fester som bryllupper i Riddersalen. Tekst: Vestermølle Møllelaug.


I 1954 blev restaurationen på Vestermølle nedlagt. Der var ikke længere tilstrækkeligt kundegrundlag til at stedet kunne løbe økonomisk rundt. Restaurationslokalerne i sydlængen blev atter indrettet til beboelse, mens pavillonen i haven fik den tvivlsomme ære at blive til kornmagasin! Møllen fik i 1955 to store kornsiloer. Pavillonen blev bygget om til sin nye funktion som kornmagasin. Man fjernede trægulvet, sømmede træet op på væggene som forstærkning og støbte et betongulv. Vandaliseringen af den smukke bygning var ironisk nok med til at redde den en del år senere, da møllen var nedlagt. I vinteren 1994 var der en stor snestorm, som fik garderoben og "Dansesalen”, som var bygget sammen med pavillonen til at bryde sammen. Men selve pavillonen overlevede stormen, formentlig pga. forstærkningen af gulv og væg.
I 1987 havde Skanderborg Kommune overtaget Vestermølle. I 2005 blev Riddersalen fredet. I 2009/10 var der skaffet midler til en totalrenovering. I dag er huset i sommerhalvåret efterspurgt til receptioner og fester. Fra maj til oktober finder Skanderborg Kommunes borgerlige vielser sted i Riddersalen. Tekst: Vestermølle Møllelaug.


Vestermølle ligger ved østsiden af Skanderborg sø, ved vejen fra Skanderborg til Odder. Gennem mere end 500 år har der her været drevet et betydeligt landbrug med møllerivirksomhed. Her kom bønderne kørende for at få deres korn malet ved vandets kraft fra møllehjulet og siden en turbine.
Der lå flere vandmøller langs søen. Længere ind mod byen lå Skvæt Mølle og videre ud af vejen kom man til Røde Mølle, hvor jorden var rød af naturligt okker og jern i jorden. I middelalderen hørte Vestermølle sammen med disse to møller samt Gjesing- og Hede Mølle under Ring Klosters besiddelser. Vestermølle har været leverandør af mel til hoffet. I gamle optegnelser kan man se, at Frederik 2. har bestilt mel fra Vestermølle, når han regerede fra Skanderborg Slot i slutningen af 1500-tallet. Normalt malede møllerne fortrinsvis brødmel af rug. Men i 1587 gav kongen tilladelse til, at Vestermølle lavede sigtemel, så man ikke behøvede at drage helt til Århus efter denne fine vare. Forskellige møllere fæstede møllen for kongen gennem årene. Da Skanderborg slot med besiddelser blev solgt i 1767 kom møllen på private hænder.
I 1987 købte Skanderborg Kommune bygningerne og resten af jorden. Siden 2009 er Vestermølle blevet renoveret med hjælp fra private fonde, virksomheder og foreninger. Vestermølle er i dag ramme om værksteder samt forenings- og mødelokaler for en række folkelige foreninger. Kommunen har vederlagsfrit stillet Vestermølle til rådighed for foreningerne, foreløbig frem til 2036.

Tekst: Vestermølle Møllelaug.