Ribes middelalderlige byplan


Puggårdsgade har eksisteret siden 1100-tallet. Tårnborg fra 1500-tallet ligner en lille herregård, boderne stammer fra ca. 1550. For enden af gaden anes Ribe Domkirke. Foto: Morten Søvsø, 2006. Sydvestjyske Museer


En af de smalle slipper ned til Skibbroen. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Skibbroen i Ribe. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

Ribe blev grundlagt omkring år 700. Den blev en af landets vigtigste byer. Ribe har bevaret de snørklede middelalderlige gader og de lave huse, hvor kun kirkerne hæver sig op over marsklandskabet. En tur gennem Ribe er en vandring gennem historien.

Danmarks ældste by

Ribe blev anlagt i 705-10 på Ribe Ås nordlige bred. Det er Danmarks - og Nordens - ældste by, og det middelalderlige gadenet fra 1100-tallet er stadig bevaret. Inden for bykernen er kun 2 gader af nyere dato: Dagmargade fra Ribe Station op mod byens centrum, og Nygade vest for Domkirken.

I middelalderen udviklede Ribe sig til et magtcentrum inden for handel og administration. Ribe blev hovedsæde for bispen, og Domkirken stod færdig omkring år 1225. Borgertårnet, som kan ses på mange kilometers afstand, blev rejst efter det nordre tårn styrtede sammen julemorgen 1283.

Ribe Sct. Catharinæ Kloster blev stiftet i 1228, og klosteret med den smukke klosterhave eksisterer stadig. Klosteret husede munke af dominikanerordenen, også kaldet sortebrødre på grund af deres sorte kutter.

De to kirkebygninger dominerer stadig den indre by.

Øen med gader af knogler

Siden middelalderen har Ribe Å omgivet byen med gravede kanaler, som forsynede vandmøllerne. Derfor har man før beskrevet Ribe som en ø. Arkæologerne har udgravet de ældste gadeforløb, og under de mange lag af vejbelægninger fandt de flere gader, som var belagt med dyreknogler. Knoglegaderne er fra omkring år 1100.

Som eksempel på en af de gamle gader nævnes Puggårdsgade. Byens nuværende hovedgade på Overdammen, Mellemdammen og Nederdammen ligger på en mølledæmning, som midt i 1200-tallet blev placeret på tværs af åen. I slutningen af middelalderen var der tre vandmøller, og alle tre løb findes endnu.

De ældste huse

Byens krogede og smalle gader med karréerne af sammenbyggede huse viser, hvor tæt man siden middelalderen har boet i Ribe. Det ældste daterede bindingsværkshus stammer fra ca. 1490, og det er Nordens ældste, kendte hus af denne type.

En del af Ribe brændte i 1580, hvorved mange huse blev ødelagt. På ruinerne rejste sig nye huse, men gadenettet blev bevaret. Byens købmænd byggede store gårde af bindingsværk, som stadig ses mange steder. Tårnborg fra ca. 1580 og Porsborg fra 1590 blev opført i sten, og facaderne minder om små herregårde.

I 1700- og 1800-tallet blev mange huse bygget om, men i en enkel klassicistisk stil. I dag findes love for, hvordan man må bygge inde i byen, og hvor meget man må ændre på facaderne. Mange af husene er fredede, og en vandring gennem Ribe er bl.a. derfor en vandring gennem de sidste 500 års arkitekturhistorie.