Riberhus Slotsbanke


Riberhus Slot er nu en smuk borgbanke i byens udkant. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Ruinerne af skriverstuehuset er det eneste tilbageværende af bygningerne på Riberhus Slotsbanke. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune


Dagmar Danmarks Dronning 1205-1212 Død paa Riberhus. Statuen er skabt i 1913 af billedhuggeren Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945). Hun var gift med komponisten Carl Nielsen 865-1931) (1865-1931).

Intro

Riberhus Slot blev opført sidst i 1200-tallet. Riberhus og Koldinghus var Kongerigets grænseborge mod Hertugdømmerne. Efter svenskekrigene 1657-1660 blev det opgivet. Nedbrydningen gik for alvor i gang 1685, og i dag ses kun rester af Skriverstuehuset.

Riberhus' ældste historie

Ifølge arkæologiske undersøgelser ved slotsbanken har der været aktivitet på stedet siden 1100-tallet, dog ikke nødvendigvis i forbindelse med et slot. Riberhus og Koldinghus skulle være opført af Erik Glipping omkring 1267-1268, dvs. i en urolig tid, hvor den danske kongemagt kæmpede mod holstenerne om magten i Slesvig-Holsten.

Første gang slottet omtales er i 1320. I 1252 omtales dog en kongsgård i Ribe, der kan have været forløberen for Riberhus. Kongsgårdene og borgene varetog kongens interesser i området ved bl.a. at opkræve skatter, afgifter og bøder. Administrationen blev varetaget af en foged. Han var også kongens lokale repræsentant som øverste myndighed. Efterhånden fik fogeden titel af lensmand, og det område, han bestyrede, hed et len. Riberhus len udgjorde det meste af Vestjylland op til Nymindegab.

Riberhus' udseende

Slottet bestod af flere sammenbyggede huse, der må have omkranset en brolagt borggård. Borgens nøjagtige udseende kendes ikke; dog ved vi, at der har været spir og tårne. Fra nordvest kom man over en vindebro og gennem et porthus. I 1300-tallet blev skriverstuetårnet opført. Det blev fundet under borgbankens udgravning og restaurering i 1940-1941.

Efter Grevens Fejde (1534-1536) befæstede Christian III flere af sine borge, herunder Riberhus. I 1540'erne og 1550'erne udvidede han voldgraven og forhøjede borgbanken. Han byggede rondeller med kanoner i hvert af de fire hjørner. En mur langs foden af banken forbandt rondellerne, så alle fire sider havde lodrette mure.

I 1600-tallet begyndte slottet at forfalde. Efter 1660 var det ubeboeligt, og den nye amtmand (amter afløste lenene, og amtmanden afløste lensmanden) byggede en embedsbolig inde i byen. Ripenserne begyndte at hente sten fra Riberhus til deres egne bygninger, og slottet forsvandt lidt efter lidt.

Slotsbanken i dag

Det nuværende voldsted på ca. 90x90 meter i omkreds er 8 meter højt og omgivet af 30 meter brede voldgrave. I 1940-1941 blev slotsbanken restaureret, og voldgravene blev renset op. Det eneste synlige levn af Riberhus er ruinen af skriverstuen fra 1300-tallet.

På det sydlige hjørne blev i 1913 rejst en statue af Dronning Dagmar, som ifølge folkeviserne døde her i 1212. Kunstneren er Anne Marie Carl Nielsen (1863-1945), der var gift med komponisten Carl Nielsen (1865-1931). Statuen forestiller Dagmar på vej mod brylluppet i Ribe. Hun står i stævnen på junker Stranges skib og spejder ind mod Skibbroen i Ribe efter sin brudgom. Fra slotsbanken er et flot udsyn over marsken.