Ribebispens gård i 1200-årene
Intro

Siden 1998 har der fundet arkæologiske undersøgelser sted på Lustrupholm, ca. 2 km syd for Ribe. I den kulturhistoriske rapport kan du læse mere om udgravningsresultaterne.

Blandt de fortidsminder der gemmer sig i jorden på Lustrupholm er, i kronologisk rækkefølge: løsfund fra ældre stenalder, bebyggelse fra yngre stenalder, brandgrave fra ældre bronzealder (Feveile & Bennike 2002), gårdsanlæg fra yngre romersk/ældre germansk jernalder, samt ikke mindst et imponerende gårdsanlæg fra 1200-årene, der antagelig kan sættes i forbindelse med Ribebispen. [http://www.sydvestjyskemuseer.dk/media/153090/ASR_1700_Lustrupholm-Ribe.pdf Læs den kulturhistoriske rapport her.]