Ribe Stampemølle

Intro

I den sydlige udkant af Ribe ligger Stampemøllen. I dag et lille undseeligt betonhus, men her har været vandmølle siden 1500-tallet.

Stampemøllen i Ribe er placeret ved Stampemøllestømmen lige uden for hvad der engang var Ribes Sønderport.
Vandmøllen med underfaldshjul blev anlagt omkring 1580-erne som stampe- og barkmølle. I 1802 kom et maleværk til. Efter 1881 blev der også føjet karteri og uldspinderi til. Møllen er blevet ødelagt af stormfloder adskillige gange bl.a. i 1652, 1720, 1909 og 1911.
Da kommunen i 1925 overtog Midtmøllen, blev der igen anlagt melmølle i Stampemøllen.

I 1939 udskiftes underfaldshjulet med turbine, fundament i beton og grundmuret hus. Den fungerer som producent af el til 7 husstande og ejes af Skovgades Grundejerforening. Det er dog planen af fjerne Stampemøllen helt i 2010/2011 som et led i at genskabe bedre livsbetingelser for bl.a. Snæblen.

Litteratur
'Møllebygninger i Danmark' - Miljøministeriet 1993