Ribe Åhavn


Målebordsblad. Åhavnen eller skibbroen ligger på middelalderbyens nordside


Ribe Åhavn. Ribe Åhavn

Intro

En lang række danske havne er anlagt i middelalderen som åhavne. Skibene kunne ankre op i de beskyttende åløb tæt på havet...

En lang række danske havne er anlagt i middelalderen som åhavne. Skibene kunne ankre op i de beskyttende åløb tæt på havet. Ved Skibbroen i Ribe kan man tydeligt se og fornemme åhavnen, hvor sejladsen allerede i begyndelsen af 700-årene dannede grundlag for en markedsplads med varer fra store dele af Europa. Markedspladsen udviklede sig hurtigt, og Ribe blev i løbet af kort tid en betydningsfuld by i Danmark. I løbet af 1700-tallet tilsandede åen, så kun mindre skibe kunne sejle ind til byen. Det betød, at Ribe mistede sin betydning som handels- og søfartsby. ''Den omtågede gymnastiklærer'' Jacob Riis er født i Ribe i 1849. Han rejste til New York i 1870, blev en kendt journalist, der satte fokus på den socialt dårlige stillede del af befolkningen. I 1911 udgav han sine erindringer fra Ribe. Her fortæller han følgende anekdote om Ribe Å: ”Vi havde en gymnastiklærer, der havde været med ved Waterloo, og som aldrig blev træt af at fortælle, at det frøs så hårdt, at man måtte hugge vinrationerne ud med økser. Stakkels fyr, han så for længe efter den røde vin og marcherede ud i åen en frostklar vinternat, mens han sang en slagsang. Man fandt ham død stående i mudder og is.” Slaget ved Waterloo fandt sted sommeren 1815. Og således næppe i frostvejr.