Revsmosegård


Revsmosegård, matr.nr. 9a, ca. 1895


Revsmosegård, matr.nr. 9a, luftfoto

Intro

Revsmosegård, matr.nr. 9a i Mosede By var fæstegård under Bidstrup Gods og købt til selveje i 1860.

Historie Gården hørte indtil 1954 til Karlslunde Sogn, men derefter til Greve Sogn og fra ca. 1972 til Mosede Sogn. I 1658 blev fæsterens kone overfaldet af en svensk soldat, hvorom kirkebogen oplyser: '''13. dec. 1658 "blevv Peder Pedersøns hustru i Mossede Kirstine Rasmusdatter jordet, som bleff huggen aff en rytter offver sin vestre arm oc dereffter laa ved sengen hart ad en maaned oc døde deraff 48 æt."'''

Fæstere/ejere 1. Peder Pedersen, ført 1656 2. Ole Nielsen, før 1688 3. Niels Olsen, 24. feb. 1710, fg søn på den halve gård 4. Jens Olsen, 9. mar. 1717, fg broder 5. Ole Jensen, 20. mar. 1765, fg søn 6. Elias Hemmingsen, 12. aug. 1795, fg svsøn 7. Hemming Eliasen, 14. okt. 1834 8. Lars Pedersen, 10. mar. 1860, gm fg enke 9. Ole Peder Nielsen, 2. nov. 1900, fg svsøn 10. Karen Mathilde Nielsen, 18. sep. 1941, fg enke 11. Niels Svenning Nielsen, 18. nov. 1941 12. Juul Andersen, 26. aug. 1942 13. Aksel Hansen, 2. dec. 1942 14. Lars Bent Skou Hansen, 9. jul. 1946 15. Carl Skovgaard Jensen, 24. jan. 1950 16. Knud Meilstrup Hansen, 4. aug. 1950 17. Ellen Magnussen, 11. nov. 1950 18. Ejendomsaktieselskab, 29. aug. 1962 fg = forgænger gm = gift med svsøn = svigersøn