Reventlow-asylet, Horslunde


Reventlow-asylet med den symmetriske hovedfacade


På bagsiden af Reventlow-asylet er indgangsdøren placeret i en halvbue

Intro

Reventlow-asylet i Horslunde blev opført i 1824 af Christian Frederik Ditlev greve Reventlow (1748-1827). Asylet var ved opførslen beregnet for otte fattige lemmer, der havde været i tjeneste på C.D.F. Reventlows hovedgård Pederstrup under grevskabet Christianssæde.

Reventlow-asylet tæt ved kirken i Horslunde blev opført i 1824 af Christian Frederik Ditlev greve Reventlow (1748-1827). Overfor asylet lå tidligere landsbyens gamle – senere nedrevne – fattighospital fra 1746.

Asylet var ved opførslen beregnet for otte fattige lemmer, der havde været i tjeneste på C.D.F. Reventlows hovedgård Pederstrup under grevskabet Christianssæde.


Asylet fik ved opførslen et stramt arkitektonisk udtryk med symmetrisk opbyggede facader mod nord og syd. Mens facaden mod nord fik den karakteristiske runding midt for, hvori indgangsdøren til det oprindelige køkken fandtes, blev facaden mod syd forsynet med to opmalede og senere rekonstruerede vinduesfelter der tilførte facaden et regelmæssigt og takstfast udtryk.


Bygningen er opført af lerstampede ydermure på et areal, der ved opførelsen blev framatrikuleret præsegårdshaven. Bygningsteknikken med lerstampede mure vandt udbredelse i Danmark fra 1760’erne efter inspiration fra Frankrig og Nordtyskland.

C.D.F. Reventlow tog teknikken til sig og flere bygninger på hans lollandske grevskab blev opført med lermure – bl.a. flere skolerne samt avlsbygninger på Pederstrup blev opført med lerstampede mure på lignende vis som asylet i Horslunde.


Asylet overgik i midten af 1800-tallet til kommunen, der i en årrække benyttede bygningen som fattighus. Asylet blev opmålt af arkitekt Ejnar Ørnsholt i 1959 hvor det da fungerede som privathjem. I 1985 blev asylet solgt til menighedsrådet med henblik på indretning faciliteter til graveren, toiletter og lignende. Bygningen blev omfattende restaureret i 1990´erne af Arkitektfirmaet Arp & Nielsen i Vordingborg. Det var en omfattende restaurering idet bygningen var meget forfalden og på grænsen til at kollapse.