Retterstedet Nybøl Herred


Her stod galgen, sommetider fdlere, klar til at udføre dommene fra tingstedet. Bag stenen ses den preussiske ørn på mindesmærket over faldne fra 1864

Intro

Henrettelstedet i Nybøl Herred Første gang 1425 sidste gang 1763. Alle dødsdomme i området fra Alssund til Varnæs og Adsbøl samt fra Ullerup til Broager, blev udført herpå retterstedet. Der var kun kort afstand fra tingstedet eller domsafsigelsen

I 1632 dømmes på rettergangsstedet i Nybøl 4 hekse på samme tid. Den ene provstinden i Broager, Anne Hansdatter Fischer, til døden ved halshugning for hekseri.Processen er bemærkelsesværdig, da det er sjældent at folk fra de velstillede lag bliver anklaget for omgang med djævlen.

En anden ulykkelig kvinde fra dengang fik sin sag for retten:

5. juni: Rygter om at Maren kan gøre folk og fæ syge, bekræftes af mange!

20.juni: Holmboerne fastholder deres udsagn!

26.juni: Maren dømmes for at være troldkone!

28.juni: Maren torteres, men vil ikke tilstå at være troldkone! 29.juni: Skarpretteren skærer håret af Maren, for i håret sidder den onde ånds kraft, som hjælper Maren til at udholde pinen og smerterne under torturen.

Maren lægges nu på pinebænken, og nu bekender hun!

29.juni: Om aftenen forhøres Maren igen og tilstår atter!

30 juni: Maren torteres igen og spørges om hun stadig vedstår alt! Maren råber: Ja!

5 juli: Aften: igen forhør! Maren ”vedstod”!

6 juli: Maren dømmes af herredfogden og 12 domsmænd til bålet, men ”benådes” til halshugning!

Maren tages til alters og gives udi skarpretterens hænder.

Sidste hængning i Nybøl foregik 1763. En tyvebande havde hærget landsbyen i lang tid, og en aften hører man støj fra kirken. Der tilkaldes hjælp, og snart er der mange samlet omkring kirken. Der var absolut dødsstraf for kirketyveri, så man kunne forvente god modstand fra eventuelle tyve. To modige går ind i kirken og overmander to personer. Endelig er det lykkedes at få ram på mestertyven fra Sundeved. Tyvebanden var til stor uro på egnen, de havde bl. a. i Stenderup Skov hængt en tjenestedreng fra Dybbøl. Denne havde ved indbrud hos husbonden overrasket banden.

Som en formodet selvmorder kunne tjenestedrengen ikke blive begravet i indviet jord, og blev derfor jordfæstet på retterstedet i nærheden af kirken. Efter tyveknægtens tilståelse, kunne liget graves op og bisættes på kirkegården i Dybbøl.

Efter få dage føres de for herredstinget. Da de med føje er sigtet for en forbrydelse, der medfører dødsstraf, er de med sikkerhed blevet torteret. De tilstod under forhøret også andre forbrydelser. Den 32 årige mestertyv og hans 21 årige yngre bror blev betjent af hver en præst.

I kirkebogen skriver den daværende præst:

6. maj, blev her to brødre,som begge havde lavet indbrud hos degnen i Sottrup samt lavet mange andre tyverier og skændelsgerninger, med rebet bragt fra livet til døden. De blev begge betjent med livet ord: Soli deo gloria, spiegele dich Welt .