Retsbygningen i Tønder


Retsbygningen i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Dørportal fra retsbygningen i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Retsbygningen, arresten og dommerboligen i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Retsbygningen i Tønder er et kompleks med både domhus, arrest og dommerbolig. Bygningen er i tysk nationalstil.

Retsbygningen i Nørregade er opført 1914-16 i tysk national stil af arkitekt Gyszling. I tilknytning til retsbygningen opførtes også et fængsel og en stor dommerbolig.

Retsbygningen har siden opførelsen været hjemsted for Tønder Byret og dommerkontoret. I perioden 1914-57 havde politiet også hjemsted i bygningen, men i 1957 flyttede politiet til Nørregade 15, den tidligere tyske Alexandrinen Schule. I 1959 overtog Tønder Ret hele stueetagen og amtslandinspektøren flyttede ind på førstesalen.

I de seneste år er også Tønder blevet ramt af reformer indenfor retssystemet og har derfor ikke længere egen retsvæsen, men serviceres fra Sønderborg Ret.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2