Restaurant Falstria

Intro

Byggeriet af Storstrømsbroen tiltrak mange besøgende, og lokale handelstalenter åbnede kaffeudsalg. En kaffebod, en hel pavillon, blev flyttet op til Gåbensevej, og den blev siden udbygget i funkisstil til restaurant.

Bygningen er en funkisejendom i to etager, der i dag er fredet. I 1938 åbnede restaurenten Falstria. Med den spirende bilisme, blev restaurenten et naturligt stop på rejser mellem landsdelene samt mellem Danmark og Tyskland. Frem til åbningen af Farøbroen i 1985 var "Falstria-krydset" en hyppigt nævnt lokalitet i radioens trafikmeldinger. Siden blev restaurenten også et meget besøgt dansested, kendt under navnet Katten - eller Den grønne Kat, da daværende ejer introducerede det nye navn: The green Cat. Det engelske slog ikke rigtig an, men Katten blev hængende. I dag er Falstria nyrestaureret og genåbnet som restaurent og selskabslokaler. Meget af det originale interiør er bevaret.

Artikel [https://folketidende.dk/Lokal-nyt/Velbesoegt-aabning-af-Falstria-madhus/artikel/465457 https://folketidende.dk/Lokal-nyt/Velbesoegt-aabning-af-Falstria-madhus/artikel/465457]