Rest af dyssekammer i Jonstrup Vang


Rest af dyssekammer i Jonstrup Vang.


Rest af dyssekammer i Jonstrup Vang.

Intro

Midt mellem 2 skovstier findes denne rest af et dyssekammer

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.) Undersøgelsehistorie (2) 1976 Museal besigtigelse Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning Stenkiste 1,7 x 1,7 m orientering omtrent øst-vest. Langsiderne sat af hver sin kløvede sten med kløvesiden indad. Indvendig bredde 0,5 m. Åben mod øst og vest. Kisten er helt nedgravet, indvendig dybde ca. 0,8 m. 1976 Museal besigtigelse Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid 2 store Sten, der muligt er Rester af et Dyssekammer.