Resen - den forsvundne landsby


Udgravningerne nordvest for kirken. Tidlig middelalderbebyggelse (1067-1200 e.kr.) måske den forsvundne landsby Resen.


Jern saks fra vikingetiden.


Jernalderkar, fundet i et stolpehul, der blev anvendt til datere husene.

Intro

Man har nordvest for Gødvad kirke, fundet spor efter bebyggelse fra stenalderen og frem til starten af middelalderen (ca. 2400 f.kr.-1100 e.kr.). Muligvis er de seneste af sporene den forsvundne landsby Resen, som man kun kender til på skrift.

Resen Skriftlige kilder fra 1446, beretter om en forsvunden landsby kaldet Resen. Det er meget muligt, at det er spor efter landsbyen Resen, som blev fundet ved udgravningerne nordvest for Gødvad kirke. Gødvad kirke skulle eftersigende oprindeligt hedde Resen Sognekirke. Prædikestolen fra kirken bærer en indskrift, hvor der står, at H. Niels Lauritsøn Hase i 1601 skænkede den til Resen Sognekirke.
Udgravningernes resultater Ved udgravninger i Gødvad, er der fundet spor af menneskelig aktivitet i en periode på 3500 år. Der er fundet bebyggelse, gruber og grave fra senneolitikum og frem til begyndelsen af middelalderen (2400 f.kr. - 1100 e.kr.).
Genstandsfund Der blev fundet genstande fra næsten alle de omtalte perioder. En stenalder flintøkse og en flækkekniv fra samme tid blev fundet i en overpløjet gravhøj. Et lerkar blev fundet i et stolpehul fra jernalderen. Kar og skår har hjulpet arkæologerne med at datere husene til jernalderen og mere præcist til overgangen mellem yngre romersk jernalder og ældre germansk jernalder. Fra vikingetiden fandt man bl.a. rav og glasperler bronzespænder og en saks af jern En omvendt landsby Bebyggelsen forsvinder tilsyneladende fra området omtrent på samme tid som kirken bygges (1100-tallet). Det er et tidspunkt hvor landsbyerne ellers normalt blev mere stationære.