Rensehuset


Rensehuset.


Faldrøret på Harteværket, rensehuset ses til højre på billedet. Fotograf: Ukendt


Her ses vejrhanen på toppen af "Rensehuset".

Intro

Rensehuset blev opført i 1920, bebygget areal 31m2. Denne bygning ligger i den nedre ende af tilløbskanalen og rummer en stor rist med automatisk frasortering af grene og snavns i vandet, før dette løber videre i trykrøret.

Rensehuset
Overfor de røde trykrør ses rist/rensehuset. Her renses vandet for grene og blade før, det løber ned i turbinerne. På siden af huset ses transportbåndet til affaldet og nedenfor bunken af blade og grene. På toppen af huset sidder en fin gammel vejrhane. Der er magen til vejrhane på slusehuset i Ferup Sø.
Slusehuset ved Ferup Sø var en del af systemet omkring Harteværket. Det var her vandet løb ud, hvis der var for meget vand i søen.