Rendebanen


Rendebanen 13, Brødsgaards Hotel, fotograferet fra hjørnet af Rendebanen.


Beskyttelsesrum på Rendebanen under Besættelsen.


Rendebanen 9. Denne lille cykelforretning udviklede sig til det, der i dag hedder Dansk Gummi Industri, og som leverer til hele Danmark. Bygningen er i dag revet ned, da der skulle gøres plads til Bredgade.

Intro

Rendebanen er et gadenavn, der stammer fra middelalderen. Gaden har sit navn, fordi kongehuset og adelen afholdte dystrend (væddeløb). Der blev også afholdt ridderturneringer i gaden, og derfor er den markant bredere end byens andre middelalderlige gader.

Rendebanen hører til blandt byens middelalderlige gader. Den er markeret på alle kort over byen; også det ældste Rantzaus kort fra 1585. Gadens navn skyldes, at den blev brugt af adelen og kongehuset til ”dystrend”, og kortene viser, at gaden har været væsentligt bredere end de andre gader.

Det vides, at Christian III arrangerede egentlige dystrend i gaden i årene 1545 og 1548. Selvom gaden blev anvendt til adelens og kongehusets sportslige udskejelser, var den langt fra øde. På Rantzaus kort er der en tydelig og tæt bebyggelse på begge sider af gaden.

Treårskrigen 1848 til 1850 gik hårdt ud over husene i gaden. Schlesvig-Holstenernes bombardement af byen den 23. april 1849 medførte, at kun ganske få af gadens gamle huse overlevede. De mange nedbrændte bygninger blev dog hurtigt genopført, og flere af dem eksisterer den dag i dag.

I 1940erne ændrede den gamle gade udseende. Bredgade blev nyanlagt, og der kom derved et hul i husrækken på gadens nord- og sydside. Ét af husene herfra blev flyttet ned bag Helligkorsgade 20.


Mangler fortælling om ...