Reliefkumme


Henry Heerup, Reliefkumme


Henry Heerup, Reliefkumme


Henry Heerup, Reliefkumme


Henry Heerup, Reliefkumme, 1967


Henry Heerup, Reliefkumme, 1967

Intro

Henry Heerup (1907 - 1993) Reliefkumme, 1967 Denne reliefkumme viser det legende og naivistiske i Heerups kunst.

Henry Heerup (1907 - 1993)
Reliefkumme, 1967
Grå granit

Placering: Ejbyskolen, Kirkevej 15, Ejby

Det legende og naivistiske i Henry Heerups virke og hans fornemmelse for stenens natur fornægter sig ikke i denne reliefkumme. Den består af en cylindrisk granitkumme med en groft udhugget figur.

Opstillingen ved en skole lader til at have haft betydning for hans valg af motiv, et vrængende ansigt, der rækker tunge efter én, med løftede hænder ud for ansigtet. Det er tydeligvis et barn, der laver ansigter og føjer sig på denne måde fint til sin placering og Heerups eget barnlige væsen og virke.

Indkøbt af Odense Bys Kunstfond


Henry Heerup (1907-1993)

Henry Heerup arbejdede bredt med både maleri, grafik og skulptur. Han var i høj grad til at begynde med i sin karriere præget af sit venskab med Richard Mortensen, Vilhelm Bjerke Petersen og Ejler Bille. Mellem 1927 og 1932 var han elev på Københavns Kunstakademi under Ejnar Nielsen og Aksel Jørgensen. Han arbejdede med et folkeligt ideal og et af hans store gennembrud var hans skraldeskulpturer samlet af forskellige stykker skrald. Det var det menneskelige, der var i centrum for hans virke og få kunne som ham med simple virkemidler gengive grundlæggende følelser som f.eks. Moderkærlighed. Hans tidlige udgangspunkt var naturalistisk men blev gennem hans liv mere og mere forenklet og symbolladet nærmende sig det naivistisk. Han boede og virkede i københavnsområdet hele sit liv og de fleste af hans skulpturer blev til i hans egen have med stor respekt for stenenes indre liv.