Relieffer af Vaupells gård
Intro

Relieffer af Vaupells gård 1850. Materiale: sandsten. Datering: 1900

Vaupells gård tilhørte i sin tid sognepræst Ancher Anchersen, der var biskop i Ribe til sin død i 1701. Gården er dog mest kendt som Vaupells Gård. Gården blev revet ned i 1900 og reliefferne minder i dag forbigående om det gamle Kolding.