ReliefferIntro

Karl Åge Riget, ukendt dato, ukendt materiale To relieffer ophænge på facaderne på beboelserne. Begge relieffer er opbygget af kvadrater, der er sammensat på forskellig vis. På højhusets mest farvestrålende relief er kvadraterne sammensat, så de danner fire rektangler.

''Publiceret''

Karl Åge Riget (1933-2001) var maler og billedhugger med et stort portefølje af arbejder udstillet i det offentlige rum. Riget er kendt for farverige og geometriske kunstværker. Riget er født nær Århus, men i 1960'erne blev han ansat som malersvend i København. Her blev maskiner og maskindele de foretrukne motiver i hans malerarbejde. Gennem disse arbejder nærmede Riget sig det konstruktive maleri, hvor trekanter, kvadrater, tal og cirkler i forskellige størrelser er sat sammen på forskellige måder. Rigets stringente skulpturer i enten metal eller sten er næsten som en levendegørelse af de geometriske motiverne fra hans farverige malerier.