Rekreativt område ved Caroline Amalielunden


Kolonihavehuset Ly i Haveforeningen Ørkild.


Luftfoto med Ørkild voldsted og Haveforeningen Ørkild


Ørkild Voldsted som udflugtsmål


»Rottefælden« og musiktribunen.


Ørkild voldsted. Foto: Henrik Fog-Møller.


Musiktribunen ved Rottefælden. Foto: Henrik Fog-Møller.


Rottefælden, der i det daglige huser Baggård Teatret. Foto: Henrik Fog-Møller.


Rottefælden; ældre foto.


Dans ved musiktribunen.

Intro

I området ved Caroline Amalielunden er der spor efter en rekreativ og bynær kultur, der tog sit udspring i området, der i første halvdel af 1800-tallet var lystskov. Området er udpeget som kulturmiljø i Svendborg Kommune.

Caroline Amalielund hed tidligere Rottefælden. Ved et besøg i Svendborg i 1829 gav prins Christian Frederik (senere kong Chr. d. 8.) og hans ægtefælle Caroline Amalie efter for et lokalt ønske om at opkalde Rottefælde-skoven efter hende. Rottefælden kom derfor til at hedde Caroline Amalielunden.

Allerede før navneskiftet skulle skoven være blevet brugt som lystskov. I Caroline Amalielunden lå et gammelt skovfogedhus, i folkemunde kaldet “Rottefælden”. I 1885 blev der bag skovfogedhuset bygget en ny restaurationsbygning med tilhørende keglebaner af Henrik Wandall. Den nærliggende musiktribune, vurderes at være ældre. Efterfølgende blev det tidligere skovfogedhus revet ned.

Navnet ”Rottefælden” hang dog ved, så Wandalls bygning i dag stadig kendes som Rottefælden. Siden opførelsen i 1887 har der været sommerrevy i Rottefælden, og revyen er den ældste af sin slags i Danmark.

Siden 1976 har BaggårdTeatret holdt til i Rottefælden og sørget for, at der er liv i Rottefælden også om vinteren. BaggårdTeateret fik i 2007 status som ”egnsteater”.