Rejsby gamle Skole


Rejsby gamle skole da det stadig havde stråtag.


Rejsby Gamle skole.

Intro

Rejsby gamle Skole blev sidst i 1800-tallet efterfulgt af to andre skoler i Rejsby.

Den gamle skole på Horsbølvej i Østerbyen blev opført i 1853. Den havde skolestue i den vestlige del og lærerbolig i den østlige del. Den gamle skole havde en forløber i en skole i kirkens våbenhus fra 1600-tallet. Her minder en kamin fra 1685 om våbenhusets brug som skole. Antallet af skoleelever steg gennem en del år efter 1853 og nåede op på 87 elever i 1897. For at skaffe plads nok til alle indrettedes midlertidigt en ekstra skolestue på Niels Schack Pahuses gård på Horsbølvej 40.

I 1901 opførtes dog en helt ny skole, som nabo til den gamle skole, der ombyggedes til to lærerboliger.

Da Rejsbys 3. skole blev indviet i 1955 overgik begge skoler til privateje. Den 3. skole var aktiv indtil o. 1990, hvorefter den blev omdannet til den nuværende Rejsby Europæiske Efterskole.

Litteratur:
Svend B. Troelsen: Rejsby Sogns Historie Bd. I-II, Historisk Samfund for Rejsby Sogn 1989